Ta đã biết dây dẫn có điện trở. Vậy điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào những yếu tố nào?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động khởi động

Ta đã biết dây dẫn có điện trở. Vậy điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào những yếu tố nào?

Bài làm:

Điện trở của dây phụ thuộc vào:

  • Chiều dài của dây
  • Tiết diện của dây
  • Vật liệu làm dây dẫn
  • 31 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 9