Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao Bài tự kiểm tra cuối học kì II

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải toán cơ bản cơ bản và nâng cao lớp 3 học kì 2. Theo đó, mỗi tuần các bạn sẽ có hai bài luyện tập (1 + 2) để thực hành. Thông qua các bài luyện tập nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu củng cố, rèn luyện kiến thức và kĩ năng thực hành trong mỗi tuần học. Chúc các bạn học tốt với KhoaHoc.

1. Sắp xếp các số 64 173, 9856, 71302, 64137

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn:

...............................................

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé:

...............................................

2. Đặt tính rồi tính:

a) 2227 + 5853 b) 18378 - 9297 c) 3012 x 5 d) 2628 : 6

..........................................................................................................

..........................................................................................................

3. Tính:

62 + 15 x 2 = 35 + 28 : 7 =

...........................................................

............................................................

(30 + 16) x 2 = (35 + 28) : 7 =

............................................................

............................................................

4. Mua 5 quyển vở cùng loại hết 25000 đồng. Hỏi nếu mua 7 quyển vở như thế thì hết bao nhiêu tiền?

Bài giải:

..............................................

..............................................

..............................................

5. Một cửa hàng nhập về 321 lít dầu. Cửa hàng đã bán được số dầu. Hỏi cửa hàng còn bao nhiêu lít dầu chưa bán?

Bài giải:

....................................................

....................................................

...................................................

6. Tính diện tích mảnh tôn có dạng như hình vẽ dưới đây:

Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao Bài tự kiểm tra cuối học kì II

Diện tích của mảnh tôn là: .................

7. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Ngày 19 tháng 5 năm 2010 là thứ tư.

Như vậy, ngày 31 tháng 5 cùng năm đó sẽ là:

A. Thứ bảy

B. Chủ nhật

C. Thứ hai

D. Thứ ba

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021