Unit 17 How much is the T-shirt? Lesson 3

 • 1 Đánh giá

Dưới đây là phần Lesson 3 của Unit 17 How much is the T-shirt? (Cái áo phông này giá bao nhiêu?) - Một chủ điểm rất đáng quan tâm trong chương trình Tiếng Anh 4 giới thiệu về chủ đề xuyên suốt toàn bài. Bài viết cung cấp gợi ý giải bài tập và phần dịch nghĩa giúp bạn hiểu và làm bài tập tốt hơn.

 • 1. Listen and repeat

 • 3. Let's chant

1. Listen and repeat. (Nghe và đọc lại.)

'sandalsI like these ‘sandals. (Tôi thích đôi xăng-đan này.)
'trousersI don't like those 'trousers. (Tôi không thích chiếc quần tây đó.)
‘jumperHow much is that ‘jumper? (Cái áo len đó giá bao nhiêu?)
‘jacketThe 'jacket is fifty-three thousand dong. (Cái áo khoác giá 63,000 đồng.)

2. Look at the sentences and the stress marks ('). Then listen and say the sentences aloud. (Nhìn vào các câu và trọng âm đánh dấu ('). Sau đó nghe và nói lớn các câu.)

 1. How much is this 'jacket? (Cái áo khoác này giá bao nhiêu?)
 2. The yellow 'jumper is very nice. (Cái áo len màu vàng rất đẹp.)
 3. How much are these brown 'trousers? (Chiếc quần tây màu nâu giá bao nhiêu?)
 4. The 'sandals are one hundred thousand dong. (Đôi xăng-đan giá 100,000 đồng.)

3. Let’s chant. (Chúng ta cùng hát ca.)

How much is/are...? (...giá bao nhiêu?)

 • How much is this cap? It's 30.000 dong.
 • How much is this blouse? It's 20.000 dong.
 • How much is this jumper? It's 50.000 dong.
 • How much is this jacket? It's 75.000 dong.
 • How much are these jeans? They're 99.000 dong.
 • How much are these shoes? They're 90.000 dong.
 • How much are these sandals? They's re 40.000 dong.
 • How much are these trousers? They's 65.000 dong.

Hướng dẫn dịch:

 • Cái mũ này giá bao nhiêu? Nó 30,000 đồng.
 • Cái áo cánh này giá bao nhiêu? Nó 20,000 đồng.
 • Cái áo len này giá bao nhiêu? Nó 50,000 đồng.
 • Cái áo khoác này giá bao nhiêu? Nó 75,000 đồng.
 • Cái quần jeans này giá bao nhiêu? Nó 99,000 đồng.
 • Đôi giày này giá bao nhiêu? Nó 90,000 đồng.
 • Đôi xăng-đan này giá bao nhiêu? Nó 40,000 đồng.
 • Chiếc quần tây này giá bao nhiêu? Nó 50,000 đồng.

4. Read and complete. (Đọc và hoàn thiện.)

Hướng dẫn dịch:

Tên mình là Mai. Mình là học sinh tiểu học. Vào những ngày nóng ở trường, mình mặc áo cánh, váy ngắn, khăn quàng đỏ và đôi xăng- đan. Vào ngày lạnh, mình mặc áo vét, khoác ngoài là áo len, váy dài, khăn quàng đỏ, giày và đôi bít tất. Ở nhà, mình mặc đồ khác. Vào ngày nóng, mình mặc áo cánh, quần soóc và mang đôi dép lê. Vào ngày lạnh, mình mặc áo len, quần tây, bít tất và mang dép lê.

At schoolAt home
On hot daysa blouse, a short skirt, a red scarf and a pair of sandalsA blouse, a pair of shorts and a pair of slippers
On cold daysA jacket over a jumper, a long skirt, a red scarf and a pair of socks and shoesA jumper, a pair of trousers, a pair of socks and slippers


5. Draw three clothing items and write their prices. (Vẽ ba món quần áo và ghi giá của chúng.)

 • The pair of trousers is seventy-five dong. (Chiếc quần tây giá 75,000 đồng.)
 • The shirt is sixty-three dong. (Áo sơ mi giá 30,000 đồng.)
 • The dress is eighty dong. (Váy đầm giá 80,000 đồng.)

6. Project. (Dự án.)

Make four flashcards of clothes. Draw a picture of a clothing item on one side of the card and write the other word for it on the other side. Then practise with your partners. (Làm bốn phiếu có hình (flashcard) quần áo. Flashcard có hai mặt, một mặt vẽ trang phục, mặt còn lại viết tên trang phục đó. Sau đó thực hành với bạn em.)


 • 6 lượt xem