1. Thể dị bội (lêch bội)

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Thể dị bội (lêch bội)

Quan sát hình 24.3 và hình 24.4, giải thích cơ chế tạo dị bội (2n +1) và (2n -1) trong nguyên phân và giảm phân. Thảo luận rồi diễn đạt các cơ chế đó bằng lời, bằng đoạn văn.

Bài làm:

- Trong quá trình nguyên phân, do các tác nhân đột biến làm cho 1 NST kép không tách thành 2 NST mà phân li hoàn toàn về 1 cực của tế bào.

=> tạo ra 2 tế bào con: 1 tế bào mang 2n +1 NST và 1 tế bào mang 2n - 1 NST

- Trong quá trình giảm phân:

+ Rối loạn GP I: 1 cặp NST nào đó không phân li đồng đều cho các tế bào con => 2 tế bào con: 1 tế bào mang n +1 và 1 tế bào mang n - 1 NST

+ Rối loạn GP II: 1 NST kép không tách thành 2 NST mà phân li hoàn toàn về 1 cực của tế bào.

=> tạo ra 2 tế bào con: 1 tế bào mang n +1 và 1 tế bào mang n - 1 NST

=> các tế bào con này thụ tinh với giao tử bình thường (n NST) sẽ tạo ra 2 tế bào mang 2n + 1 và 2n - 1

  • 20 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 9