B Famous people Unit 16: People and places

 • 1 Đánh giá

Nối tiếp phần A về các địa danh nổi tiếng, phần B sẽ cung cấp thông tin cho bạn học về các 'famous people' (danh nhân). Phần này bao gồm các kĩ năng nghe, nói, đọc. Đồng thời bài học cũng nhắc lại thì hiện tại đơn và thì quá khứ đơn. Bài viết sau là gợi ý giải bài tập trong sách giá khoa.

 • 1. Listen. Then practice with a partner

 • 3. Read. Then answer the questions

 • 4. Read

 • 5. Listen. Complete the table

B - Famous people

1. Listen. Then practice with a partner. (Nghe. Sau đó luyện tập với bạn học.)

Dịch:

 • Ba: Chào Liz. Bạn đang làm gì đấy?
 • Liz: Mình đang học cho bài kiểm tra lịch sử. Bạn giúp mình nhé?
 • Ba: Được. Có vấn đề gì vậy?
 • Liz: Võ Nguyên Giáp là ai?
 • Ba: Ông ấy là vị tướng nổi tiếng.
 • Liz: Ông ấy nổi tiếng về điều gì?
 • Ba: Điều đó dễ thôi. Ông ấy nổi tiếng vì đã lãnh đạo Quân đội nhân dân Việt Nam tại Điện Biên Phủ. Ông ấy là Tổng Tư Lệnh của Quân đội nhân dân Việt Nam.
 • Liz: Điều gì xảy ra ở Điện Biên Phủ?
 • Ba: Các lực lượng của tướng Giáp đánh bại quân Pháp ở đấy vào năm 1954.
 • Liz: Bạn có biết tướng Giáp sinh năm nào không?
 • Ba: Năm 1920. À không, mình sai rồi. Năm 1911. Mình nhớ ông ấy 43 tuổi khi Quân đội nhân dân Việt Nam thắng trận.
 • Liz: Cám ơn nhé, Ba. Bạn giỏi lịch sử quá.
 • Ba: À, mình thật sự thích môn đó và mình có nhiều sách sử ở nhà.
 • Liz: Cho mình mượn vài quyển nhé?
 • Ba: Được mà. Bây giờ chúng mình đi lấy vài quyển đi.

Now, check the right column. Then correct the false sentences. (Bây giờ, đánh dấu các cột đúng. Sau đó sửa các câu sai cho đúng.)

 • a) Liz knows a lot about General Giap. (Liz biết rất nhiều về tướng Giáp. ) (F)
  => Liz doesn't know a lot about General Giap. (Liz không biết nhiều về tướng Giáp.)
 • b) The People's Army of Vietnam defeated the French in 1956. (Quân đội nhân dân Việt Nam đánh bại quân Pháp năm 1956.) (F)
  => The People's Army of Vietnam defeated the French in 1954. (Quân đội Nhân dân Việt Nam đánh bại quân Pháp năm 1954.)
 • c) The People's Army of Vietnam won the battle of Dien Bien Phu. (Quân đội nhân dân Việt Nam thắng trận Điện Biên Phủ.) (T)
 • d) General Giap was born in 1920. (tướng Giáp sinh năm 1920.) (F)
  => General Giap was born in 1911. (Tướng Giáp sinh năm 1911.)
 • e) Ba does like history. (Ba thích lịch sử.)(T)
 • f) Liz will lend Ba some history books. (Liz sẽ cho Ba mượn một số quyển sách lịch sử.) (F)
  => Ba will lend Liz some history books. (Ba sẽ cho Liz mượn một số sách lịch sử.)

2. Practice. (Luyện tập.)

a) Complete this dialogue with the words in the box. Then practice with a partner. (Hoàn thành đoạn hội thoại với các từ trong khung. Sau đó luyện tập với bạn học.)

Giải:

 • Hoa: Do you (1) like Romario? (Bạn có thích Romario không?)
 • Lan: No, not very much. I (2) prefer Pele. (Không, không nhiều. Mình thích Pê Lê hơn.)
 • Hoa: Why? (Tại sao?)
 • Lan: Because Pele is a better player than Romario. (Vì Pê Lê giỏi hơn Romario)
 • Hoa: I (3) guess so. (Mình đoán vậy.)
 • Lan: What about you? (Thế còn bạn?)
 • Hoa: My (4) favorite player is Michael Jordan. (Vận động viên yêu thích của mình là Michael Jordan.)
 • Lan: Really? (Vậy sao?)
 • Hoa: Yes. I think he's very fast.(Ừ. Mình nghĩ anh ấy rất nhanh.)

b) Now make your own dialogues about famous people you know. The adjectives in the box will help you. (Bây giờ viết các đoạn hội thoại của riêng bạn về các nhân vật nổi tiếng. Các tính từ trong khung sẽ giúp bạn.)

Giải:

Đoạn hội thoại 1: soccer player

 • Nam: Do you like Cong Phuong?
 • Son: No, not very much. I prefer Cong Vinh.
 • Nam: Why?
 • Son: Because he's a better player than Cong Phuong.
 • Nam: I guess so.
 • Son: What about you?
 • Nam: My favorite player is Phi Son.
 • Son: Really?
 • Nam: Yes, I think he's fast and clever.

Đoạn hội thoại 2: singer

 • Van: Do you like Huong Tram?
 • Hoa: No, not much. I prefer Bich Phuong.
 • Van: Why?
 • Hoa: Because Bich Phuong is prettier and gentler.
 • Van: I guess so.
 • Hoa: What about you?
 • Van: My favorite singer is Son Tung.
 • Hoa: Really?
 • Van: Yes, I think he's handsome and clever.

3. Read. Then answer the questions. (Đọc. Sau đó trả lời các câu hỏi.)

Dịch:

Trận Điện Biên Phủ đã chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương. Ngày nay, Điện Biên Phủ là một điểm du lịch. Nhiều du khách là cựu chiến binh từng tham chiến hay là thành viên của gia đình họ. Cùng với việc thăm địa điểm trận chiến, du khách có thể thưởng thức cảnh đẹp của thung lũng Mường Thanh, thăm các làng lân cận và chia sẻ lòng hiếu khách của dân địa phương.

Hầu hết người dân sống trong khu vực là thành viên của bộ tộc thiểu số người Thái hoặc H'mông. Tuy nhiên, họ không lệ thuộc vào du lịch để sống. Vì Điện Biên Phủ chỉ cách biên giới Lào có 30 cây số, nó là một trung tâm thương mại quan trọng. Thực phẩm rời đây đi Lào và Thái Lan và hàng hoá đổ về cho các tỉnh miền Bắc của Việt Nam.

Trả lời câu hỏi:

Giải:

 • a) What can people visit in Dien Bien Phu? (Người ta có thể tham quan những gì ở Điện Biên Phủ?)
  => People can visit the battle site and neighboring villages. (Mọi người có thể thăm chiến trận và các làng xung quanh.)
 • b) What else can tourists do in Dien Bien Phu? (Khách du lịch còn có thể làm những gì ở Điện Biên Phủ?)
  => Tourists can enjoy the beautiful scenery of Muong Thanh valley and share the local people's hospitality. (Du khách có thể thưởng thức cảnh đẹp của thung lũng Mường Thanh và chia sẻ long hiếu khách của địa phương.)
 • c) Why is Dien Bien Phu's location important? (Tại sao vị trí của Điện Biên Phủ là quan trọng?)
  => Because it is an important trading center. Food leaves here for Laos and ThaiLand, and goods arrive for the northern provinces of Vietnam. (Vì nó là trung tâm thương mại quan trọng. Thực phẩm rời đây đi Lào và Thái Lan và hàng hoá đổ về cho các tỉnh miền Bắc của Việt Nam.)

4. Read. (Đọc.)

Dịch:

Danh Nhân

Thomas Edison

(sinh ở Mỹ, 1847 - 1931)

Thomas Edison là nhà phát minh. Phát minh nổi tiếng nhất của ông là bóng đèn điện tròn. Ông cũng đã thiết lập nhà máy điện trung tâm đầu tiên tại thành phố New York. Trong suốt cuộc đời của ông, ông đã phát minh hơn 1 300 thứ, bao gồm máy hát đĩa và phim ảnh.

Hans Christian Andersen

(sinh ở Đan Mạch, 1805 - 1875)

Hans Christian Andersen là một tác giả người Đan Mạch. Ông lớn lên trong một gia đình nghèo và muốn trở thành diễn viên. Sau đó, một người bạn của ông đã trả tiền cho việc học của ông tại đại học Copenhagen. Ông viết tiểu thuyết, kịch, thơ ca và sách du lịch. Tuy nhiên, ông nổi tiếng về chuyện cổ tích mà ông viết giữa năm 1835 và 1872.

Now work with a partner. (Bây giờ làm việc với bạn học.)

a) One of you is student A and the other is student B. Look at your information. (Một bạn là học sinh A và bạn khác là học sinh B. Hãy nhìn vào thông tin của bạn.)

Học sinh A

Bạn là một phóng viên báo chí.
Hãy tưởng tượng bạn sẽ phỏng vấn Thomas Edison. Cố gắng hỏi càng nhiều câu càng tốt.

Học sinh B

Bạn là Thomas Edison. Một phóng viên báo chí sắp phỏng vấn bạn. Dùng thông tin trong bài đọc để trả lời các câu hỏi.

Giải:

 • A: When were you born, Mr. Edison? (Thưa ngài Robinson, ngài sinh vào năm nào?)
 • B: In 1847. (Vào năm 1847)
 • A: Where were you born? (Ngài sinh ra ở đâu?)
 • B: In Ohio, USA. (Ở Ohio, Hoa Kỳ)
 • A: How many things did you invent, Mr. Edison? (Ngài đã phát minh ra bao nhiêu thứ rồi?)
 • B: About 1.300 items. (Khoảng 1300)
 • A: What do you think is your most important invention ? (Theo ngài thì phát minh nào là phát minh quan trọng nhất.)
 • B: I think it's the electric light bulb. It opened a brighter world to human.(Tôi nghĩ đó là bóng đèn điện. Nó mở ra một thế giới sang hơn cho loài người.)
 • A: When did you invent it? (Ngài phát minh ra nó khi nào?)
 • B: In 1879. (Vào năm 1879)
 • A: Can you tell other inventions besides the electric light bulb? (Ngài có thể cho biết thêm các phát minh khác ngoài bóng đèn điện.)
 • B: I also invented the gramophone, motion pictures, record player ... (Tôi cũng phát minh ra đĩa hát, ảnh động, máy ghi âm,…)
 • A: Thank you very much for your information, Mr Edison. (Cảm ơn ngài đã cung cấp chúng tôi các thông tin)
 • B: It's my pleasure. (Đó là vinh hạnh của tôi)

b) Now change roles. Student A is Hans Christian Andersen. Student B is the reporter. Complete the interview. (Bây giờ hãy đổi vai. Học sinh A là Hans Christian Andersen. Học sinh B là phóng viên. Hoàn thành cuộc phỏng vấn.)

5. Listen. Complete the table. (Nghe. Hoàn thành bảng.)

Giải:

Year (năm)

Place (địa điểm)

Date of birth (ngày sinh)

1890

Kim Lien

Left Vietnam (rời khỏi VN)

1911

Sai Gon

Worked in hotel (làm việc trong khách sạn)

1900s

London

Went to another country (đến một đất nước khác)

1917

Paris

Moved again (Di chuyển lần nữa)

1923

Moscow

Founded Vietnamese Communist Party (Thành lập Đảng cộng sản VN)

1930

Guangzhou

Formed Viet Minh Front (Thành lập mặt trận Việt Minh)

1941

Viet Nam

Became President (Trở thành chủ tịch nước)

1946

Ha Noi

Died (Qua đời)

1969

Ha Noi


 • 5 lượt xem
Chủ đề liên quan