Communication and Culture- Unit 5: Inventions

 • 1 Đánh giá

Phần "Communication and culture" (giao tiếp và văn hóa) giúp bạn học rèn luyện kĩ năng trao đổi, làm việc nhóm, và tìm hiểu các phát minh quan trọng của Thái Lan. Qua đó, bạn học trau dồi được vốn từ vựng và ngữ pháp đã học. Bài viết sau là gợi ý tham khảo giải bài tập sách giáo khoa.

Communication and Culture - Unit 5: Inventions

Communication

Discussion

1. In groups, vote for the best invention among those in the list below. The best invention needs to meet the four criteria listed in the voting sheet.Tick (V) the appropriate boxes. (Làm việc theo nhóm, bình chọn cho phát minh tuyệt vời nhất trong những phát minh sau ở danh sách dưới đây. Phát minh tuyệt vời nhất phải thỏa mãn được 4 tiêu chí được liệt kê ở tờ bình chọn. Đánh dấu vào các ô phù hợp.)

Giải:

useful to a lot of people (hữu ích cho nhiều người)

not expensive (không đắt)

easy to use (dễ sử dụng)

available/e asy to buy (dễ kiếm/dễ mua)

1.

solar charger (sạc năng lượng mặt trời)

2.

digital camera (máy quay phim kỹ thuật số)

3.

3-D printer (máy in 3D)

4.

laptop (máy tính xách tay)

5.

smartphone (điện thoại thông minh)

6.

television (ti vi)

7.

Washing machine (máy giặt)

2. Report and explain your group's results to the whole class. (Trình bày và giải thích kết quả của nhóm của bạn với cả lớp.)

Giải:

We vote for digital cameras because they are very useful. We use them to take pictures of people we spend time with or beautiful places we visit. What's more, a digital camera does not cost too much, and we don't have to buy rolls of film for it...

(Chúng tôi bỏ phiếu cho máy ảnh kĩ thuật số vì chúng rất hữu ích. Chúng tôi sử dụng chúng để chụp ảnh những người mà chúng tôi ở bên nhanh hoặc những nơi đẹp đẽ mà chúng tôi đến. Hơn nữa, một máy ảnh kỹ thuật số không tốn quá nhiều tiền, và chúng tôi không phải mua cuộn phim cho nó ...)

Culture

1. Do you know which countries these inventions are from? Match the country names with inventions. (Bạn có biết những phát minh này đến từ những đất nước nào không? Nối tên đất nước với phát minh.)

Giải:

1. China

(c) chopsticks (đũa)

2. Japan

(d) instant noodles (mì ăn liền)

3. Singapore

(b) PC sound card (Thẻ âm thanh PC)

4. The Philippines

(a) medical incubator (lồng ấp y tế)

2. Read the text and answer the questions. (Đọc bài viết và trả lời câu hỏi)

Giải:

 1. What are the main issues of many Southeast Asian countries? (Vấn đề chính của nhiều quốc gia Nam Á là gì?)
  => The two issues are agriculture development and enviroment protection. (Hai vấn đề là phát triển nông nghiệp và bảo vệ môi trường.)
 2. Write the names of the inventions under the pictures. (Viết tên của các phát minh bên dưới các bức tranh.)
  => a. rain-making technique (kỹ thuật làm mưa)
  b. biodiesel (diesel sinh học)
  c. Chaipattana Aerator (Quạt nước Chaipattana)
 3. Which inventions have directly benefited farmers? (Phát minh nào trực tiếp làm lợi cho người nông dân?)
  => Chaipattana aerator and rain-making techniques. (Quạt nước Chaipattana và kỹ thuật làm mưa.)
 4. Which inventions have helped to protect the environment? Pick out information from the text to support your answer. (Phát minh nào đã giúp bảo vệ môi trường? Chọn ra thông tin từ bài viết để làm rõ câu trả lời của bạn.)
  => All three inventions have helped to protect the environment: Chaipattana aerator —> cleans wastewater; rain-making techniques —> improves forest conditions; biodiesel —> reduces the use of fossil energy. (Tất cả 3 phát minh đều giúp bảo vệ môi trường: quạt nước Chaipattana —> làm sạch nước thài, kỹ thuật làm mưa —> cải thiện điều kiện rừng, diesel sinh học —> giảm thiểu việc sử dụng năng lượng hóa thạch.)
 5. In you opinion, which of the three inventions from Thailand mentioned in the text is the most important? Why? (Theo ý kiến của bạn, phát minh nào trong ba phát minh của Thái Lan được nhắc đến bài viết là quan trọng nhất? Tại sao?)
  => In my opinion, rain-making techniques are the most important. This invention not only helped agriculture, but also improved the forests and increased the volume of water in rivers and streams.

Dịch:

Có một danh sách khá dài những phát minh quan trọng từ các nước Châu Á mà giúp ích cho con người. Người Trung Quốc đã phát minh ra giấy, đũa và thuốc sung. Người Nhật Bản đã phát minh ra mì ăn liền và trò chơi video. Ở nhiều nước Nam Á, nông nghiệp là hoạt động kinh tế chủ yếu và sự ô nhiễm là vấn đề quốc gia.

Đó là lí do tại sao có nhiều phát minh quan trọng khác để ứng phó với những vấn đề này. Ví dụ như người Thái Lan đã đóng góp vào việc bảo vệ môi trường và làm lợi cho nông dân, những người phụ thuộc vào nước sạch cho mùa màng của họ. Dưới đây là ba phát minh từ nhà sáng chế vĩ đại người Thái, Vua Bhumibol Adulyadej

Máy lọc khí Chaipattanna của nhà vua được nhận bằng sáng chế năm 1993 và thắng nhiều giải thưởng quốc tế. Đây là loại máy bánh guồng giúp thêm oxi vào nước thải để làm sạch nước trước khi tái sử dụng cho nông nghiệp.

Năm 1999 và 2003, ông đã đạt được bằng sáng chế Thái lan cho kĩ thuật tạo mưa của mình. Bên cạnh việc trực tiếp giúp đỡ nông nghiệp, kĩ thuật này đã giúp tăng lưu lượng nước ở sông suối và cải thiện điều kiện của rừng.

Dầu diesel sinh học của nhà vua được giới thiệu lần đầu vào năm 2001. Mục đích của nó là biến dầu cọ thành diesel sinh học như là một nguồn năng lượng thay thế. Diesel sinh học là một lựa chọn hoàn hảo cho nhiên liệu thay thế, vào thời điểm mà Thái Lan cần giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch để bảo vệ môi trường.


 • 5 lượt xem