Project Unit 3: Music

  • 1 Đánh giá

Phần "Project" là phần bạn học cần thực hành các từ vựng và ngữ pháp đã học về chủ đề "Music" (ÂM nhạc), vận dụng nhuần nhuyễn các từ, cụm từ về âm nhạc để rèn luyện kĩ năng thuyết trình trước đám đông. Bài viết sau là gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.

Project – Unit 3: Music

Research a song of Quan Ho singing or a Dangdut song. Think about the following questions. (Nghiên cứu về một bài hát Quan Họ hoặc nhạc Dangdut. Suy nghĩ về những câu hỏi sau.)

  • Where did it originate? (Nó bắt nguồn từ đâu?)
  • How long has it been popular? (Nó phổ biến đã bao lâu rồi?)
  • What are its influences? (Sự ảnh hưởng của nó là gì?)
  • Do you like it? (Bạn có thích nó không?)
  • Present your findings to the class. (Trình bày kết quả của bạn với cả lớp.)

Giải:

Hello everyone, I am going to show you a famous song of Quan Ho singing. The name of the song is “Làng Quan họ quê tôi”. Have you ever listened to the song? I’m sure lots of people here know it. The song orginated in Bac Ninh Province. It has been popular for about 20 years and it’s also broadcast widely on TV. It is not a tradional Quan Ho song but it’s one of the most common songs to describe the beauty of Quan Ho singing. I do like the song and I usually sing the song with my friends. How about you? Do you like it?

Thanks for listening!

Dịch:

Chào mọi người, sau đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn một bài hát nỏi tiếng của dân ca Quan Họ. Tên bài hát là “Làng Quan họ quê tôi”. Các bạn đã từng nghe bài hát này chưa? Mình chắc là nhiều người ở đây biết nó. Bài hát bắt nguồn từ tỉnh Bắc Ninh. Nó nổi tiếng được 20 năm rồi và cũng được phát song nhiều trên TV. Đây không phải một bài hát truyền thống nhưng nó là một trong số các bài hát phổ biến nhất truyền tải vẻ đẹp của dân ca Quan họ. Mình rất thích bài hát và thường hát nó cùng với bạn bè mình. Các cậu thì sao? Các cậu thích nó chứ.

Cảm ơn các cậu đã lắng nghe!


  • 4 lượt xem