Giải bài Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân sgk toán lớp 5 trang 45

  • 1 Đánh giá

Ở bài học trước, chúng ta đã được học và ôn tập lại dạng toán viết số đo độ dài dưới dạng số thập phân. Vậy nếu viết số đo độ khối lượng dưới dạng số thập phân thì có khác gì hay không? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ở bài học ngày hôm nay.

A. Lý thuyết

Ví dụ: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

7tấn 152kg = ...tấn

Cách làm:7tấn 152kg = tấn =7,152 tấn

Vậy: 7 tấn 152kg = 7,152 tấn

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 45 - sgk toán lớp 5

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 4 tấn 562kg = ...tấn;

b) 3 tấn 14kg = ...tấn;

c) 12 tấn 6kg =....tấn;

d) 500kg = ...tấn.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: trang 45 - sgk toán lớp 5

Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân:

a) Có đơn vị đo là ki-lô-gam:

2kg 50g; 45kg 23g; 10kg 3g; 500g.

b) Có đơn vị đo là tạ:

2 tạ 50kg; 3 tạ 3kg; 34 kg; 450kg

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 45 - sgk toán lớp 5

Trong vườn thú có 6 con sư tử. Trung bình mỗi ngày có một con ăn hết 9kg thịt. Hỏi cần bao nhiêu tấn thịt để nuôi số sư tử đó trong 30 ngày?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 27 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021