Giải câu 13 bài Ôn tập chương 5: Đạo hàm

  • 1 Đánh giá

Câu 13: trang 177 sgk toán Đại số và giải tích 11

Cho

Tập nghiệm của bất phương trình

A. B.
C. D.

Bài làm:

Ta có:

Ta có

Ta thấy vế trái luôn dương với .

Vậy bất phương trình vô nghiệm.

Vậy chọn đáp án A.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021