Giải câu 3 bài nhân với số có tận cùng là chữ số 0

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 62 - sgk Toán lớp 4

Một bao gaọ cân nặng 50kg, một bao ngô có cân nặng là 60kg. Một xe ô tô chở 30 bao gạo và 40 bao ngô. Hỏi xe ô tô đó chở tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo và ngô?

Bài làm:

Bài giải:

Cách 1:

Xe ô tô chở số Kg Ngô là:

40 x 60 = 2400 ( kg)

Xe ô tô chở số Kg gạo là:

30 x 50 = 1500 ( kg)

Vậy tổng số Kg gạo và ngô ô tô chở là:

2400 + 1500 = 3900 (kg)

Đáp số: 3900 kg

Cách 2:

Số Kg gạo và ngô ô tô chở là:

(40 x 60) + ( 30 x 50) = 3900 (kg)

Đáp số: 3900 kg

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021