Giải câu 4 trang 53 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 53 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

Cho biết x và y trong bảng sau là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:

x

-3

-1

1

2

5

y

-4

Bài làm:

Vì x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận, mà khi thì $y = -4$ nên $y = -2x$.

Áp dụng công thức biểu diễn mối liên hệ giữa y và x, ta có bảng sau:

x

-3

-1

1

2

5

y

6

2

-2

-4

-10

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021