Giải TBĐ địa 12 bài 31: Vấn đề phát triển thương mại, du lịch

  • 1 Đánh giá

Giải tập bản đồ địa lí lớp 12, giải chi tiết và cụ thể bài 31: Vấn đề phát triển thương mại, du lịch sách tập bản đồ địa lí lớp 12 trang 55. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 12.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài tập 1: Trang 55 - sách TBĐ địa lí 12

Dựa vào bảng số liệu đã cho, hãy vẽ biểu đồ thể hiện quy mô tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dung và cơ cấu của nó phân theo vùng của nước ta năm 2000 và 2008.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá thực tế phân theo vùng (tỉ đồng)

  • Xử lí số liệu về cơ cấu và điền vào bảng trên
  • Nếu lấy bán kính (r) của vòng tròn thể hiện năm 2000 là r = 1,0 thì bán kính (r) của vòng tròn thể hiện năm 2008 sẽ là: 2,14.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 2: Trang 55 - sách TBĐ địa lí 12

Từ biểu đồ đã vẽ và bằng kiến thức của mình, hãy giải thích vì sao Đông Nam Bộ là vùng có tỉ trọng lớn nhất?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 3: Trang 56 - sách TBĐ địa lí 12

Từ hình 31.6 bài 31 trong SGK Địa lí 12, em hãy:

  • Điền số liệu tương ứng vào bảng dưới đây:

Số lượt khách và doanh thu từ du lịch

Tiêu chí19951997199820002005
Khách quốc tế (triệu lượt)
Khách nội địa (triệu lượt)
Doanh thu (nghìn tỉ đồng)
  • Vẽ biểu đồ thể hiện tốc độ tăng trưởng số lượt khách du lịch quốc tế, nội địa và doanh thu từ du lịch trong giai đoạn 1995 – 2005
  • Xử lí bảng số liệu và điền vào bảng dưới đây:

Tốc độ tăng trưởng khách quốc tế, khách nội địa và doanh thu (%)

Tiêu chí19951997199820002005
Khách quốc tế100,0
Khách nội địa100,0
Doanh thu100,0

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 4: Trang 56 - sách TBĐ địa lí 12

Dựa vào biểu đồ đã vẽ, hãy nhận xét tốc độ tăng trưởng khách quốc tế, khách nội địa và doanh thu từ du lịch?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021