Giải thí nghiệm 2 bài 14: Bài thực hành 3 Dấu hiệu của hiện tượng và phản ứng hóa học

  • 1 Đánh giá

Thí nghiệm 2: Thực hiện phản ứng với canxi hidroxit

  • Quan sát thấy gì trong mỗi ống nghiệm?
  • Mô tả những gì quan sát được. Trong hai ống nghiệm, ở ống nào xảy ra hiện tượng vật lí, ống nào xảy ra hiện tượng hóa học ? Giải thích.
  • Ghi lại hiện tượng trong mỗi ống nghiệm. Dấu hiệu nào chứng tỏ có phản ứng xảy ra. Viết phương trình phản ứng.

Cho biết : a) Trong hơi thở ra có khí cacbon đioxit, hai chất mới tạo ra là canxi cacbonat và nước ;

b) Hai chất mới tạo ra thì một cũng là canxi cacbonat và một là natri hidroxit.

Bài làm:

Thí nghiệm 2: Thực hiện phản ứng với canxi hidroxit

Dụng cụ và hóa chất:

  • Dụng cụ: ống nghiệm, công tơ hút, kẹp gỗ,…
  • Hóa chất: dung dịch canxi hidroxit, dung dịch natri cacbonat.

Cách tiến hành:

  • Dùng ống thủy tinh thổi hơi thở lần lượt vào ống nghiệm (1) đựng nước và ống nghiệm (2) đựng nước vôi trong (dung dịch canxi hidroxit).
  • Đổ dung dịch natri cacbonat lần lượt vào ống nghiệm (1) đựng nước và ống nghiệm (2) đựng nước vôi trong. Quan sát thấy gì trong mỗi ống nhiệm?

Hiện tượng – giải thích:

  • Ta thấy ống nghiệm (1) đều không hiện tượng gì, còn ống nghiệm (2) đều thấy xuất hiện kết tủa trắng.
  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021