Hãy so sánh dây dẫn khi có dòng điện chạy qua với đường ống dẫn nước. Nêu nhận xét về sự tương tự giữa hai trường hợp này.

  • 1 Đánh giá

4. Hãy so sánh dây dẫn khi có dòng điện chạy qua với đường ống dẫn nước. Nêu nhận xét về sự tương tự giữa hai trường hợp này.

Bài làm:

Dòng điện là dòng chuyển dời có hướng của các electron tự do.

Dòng nước là dòng chuyển dời có hướng của nước.

Tiết diện dây dẫn càng to điện trở càng thấp cường độ dòng điện càng lớn lượng điện tích dịch chuyển qua tiết diện càng nhiều.

Tiết diện ống nước càng to thì lượng nước di chuyển qua tiết diện của ống càng nhiều.

  • 83 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021