Trắc nghiệm Hình học 9 Bài 1: Góc ở tâm. Số đo cung

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Bài 1: Góc ở tâm. Số đo cung Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Trên đường tròn (O) lấy hai điểm A và B sao cho . Vẽ dây AM vuông góc với bán kính OB tại H.Số đo cung nhỏ AM bằng:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 2: Cho đường tròn (O;R) và dây AB = . Số đo của cung nhỏ AB bằng;

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 3: Cho đường tròn (O;R) và dây AB= . Số đo của cung nhỏ AB bằng:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 4: Trên đường tròn (O;R) lấy cung AB có số đo . Vẽ bán kính OC song song và cùng chiều với dây AB

 • A.AC là đường phân giác của góc OAB
 • B.Số đo của cung nhỏ AC bằng
 • C.Số đo của cung lớn AC bằng
 • D.A,B,C đều đúng

Câu 5: Cho tam giác ABC có nội tiếp đường tròn tâm O. Số đo của cung nhỏ BC bằng:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 6: Cho tam giác ABC có ngoại tiếp đường tròn tâm I, đường tròn này cắt IB và IC theo thứ tự theo E và F. Số đo của cung nhỏ EF bằng:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 7:Cho đường tròng (O.6cm) đường kính Ab.Trên bán kính OC vuông góc với AB lấy điểm D sao cho OD= cm.Tia AD cắt (O) tại M.Số đo của cung nhỏ BM bằng:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 8: Trên đường tròn (O;5cm) lấy ba cung liên tiếp AB,BC,CD sao cho ,$sđ\widehat{BC}=140^{\circ}$,$sđ\widehat{AB}=70^{\circ}$.Tính độ dài dây AD.

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.A,B,C đều sai

Câu 9: Trên đường tròn (O) lấy cung AB số đo bằng và cung AD nhận B là điểm chính giữa.Cung CB nhận A là điểm chính giữa.SỐ đo của cung nhỏ CD bằng:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 10:

(1) Các góc nội tiếp cùng chăn một cung hoặc hai cung bằng nhau của một đường tròn thì bằng nhau

(2) Trong một đường tròn,mọi góc nội tiếp không quá 90 có số đo bằng nửa số đo của góc ở tâm cùng chắn một cung

(3) Mọi góc nội tiếp chắn nửa đường tròn đều là góc vuông

(4) Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và một dây cung đi qua tiếp điểm có số đo bằng số đo cùng cung bị chắn

Trong các câu trên

 • A.Chỉ có câu (1) đúng
 • B.Chỉ có câu (2) đúng
 • C.Chỉ có câu (3) đúng
 • D.Không có câu nào sai
 • E.Chỉ có ba câu đúng
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải Bài 1: Góc ở tâm. Số đo cung sgk Toán hình 9 tập 2 Trang 66 70


 • 94 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021