Trắc nghiệm đại số 9 bài 8: Giải bài toán bằng cách lập phương trình

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 8: Giải bài toán bằng cách lập phương trình Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Tổng hai số của một số bằng 13.Nếu ta cộng thêm 34 vào tích hai chữ số đó thì được số đảo ngược lại.Số đó là:

 • A.52
 • B.61
 • C.67
 • D.73

Câu 2: Tìm ba cạnh của một tam giác vuông.Biết chu vi của 36m và tổng phương ba cạnh là 450.Câu nào sau đây đúng?

 • A.9cm,12cm,15cm
 • B.7cm,13cm,22cm
 • C.10cm,14cm,18cm
 • D.Một kết quả khác

Câu 3: Người ta muốn trồng thành hàng ngang và hàng dọc 324 cây đào trong một khu vườn hình chữ nhật ABCD có chiều dài 140cm và chiều rộng 32m.Các hàng cách đều nhau( ngang cũng như dọc).Về hàng ngang: hàng đầu ở cạnh AB và hàng cuối ở trên cạnh CD.Về hàng dọc: hàng đầu ở trên AD và hàng cuối ở trên BC.Khoảng cách giữa hai hàng liên tiếp bằng:

 • A.3m
 • B.4m
 • C.5m
 • D.6m

Câu 4: Một ô tô đi từ Tp.Hồ Chí Mình đến Biên Hòa cách nhau 30km.ô tô đi được 12km thì có một người từ Biên Hoa đi xe đạp về Tp Hồ Chí Minh.Ô tô đến Biên Hoàn nghỉ 18 phút rồi trở về Tp.Hồ Chí Minh với vận tốc bằng lần đi và về được nửa giwof thì xe đạp mới đến. Tính vận tốc của ô tô đi nhanh hơn xe đạp mỗi giờ 25km.Khẳng định nào sau đây đúng?

 • A.36km/h
 • B.38km/h
 • C.40km/h
 • D.44km/h

Câu 5: Có hai vòi nước cùng chảy vào một bể cạn. Nếu vòi thứ nhất chảy đầy nửa bể thì ngưng lại để cho vòi thứ hai chảy đầy nửa bể còn lại.Như thế thì tổng thời gian của hai vòi chảy đầy bể là 25 giờ.Nếu hai vòi cùng chảy thì chỉ 12 giờ nước đầy bể.Hỏi nếu một mình thì mỗi vòi phải chảy mất bao nhiêu lâu mới đầy bể.Biết rằng thời gian vòi thứ nhất chảy đầy bể nhiều hơn vòi thứ hai.

 • A.Vòi 1: 20 giờ; Vòi 2: 38 giờ
 • B.Vòi 1: 24 giờ; Vòi 2: 16 giờ
 • C.Vòi 1: 28 giờ; Vòi 2: 21 giờ
 • D.Vòi 1: 30 giờ; Vòi 2: 20 giờ

Câu 6: Ba người A,B,C cùng làm chung một công việc nhanh hơn 6 giờ như khi A làm một minh, nhanh hơn một giờ như khi C làm một mình. Thế thì thời gian mà A,B,C cùng làm xong công việc ấy là:

 • A.5 giờ
 • B. giờ
 • C. giờ
 • D. giờ

Câu 7: Cạnh huyền của tam giác vuông bằng 10m. Hai cjanh góc vuông hơn kém nhau 2m.Tổng hai cạnh góc vuông là:

 • A.12cm
 • B.14cm
 • C.16cm
 • D.18cm

Câu 8: Số đường chéo của đa giác lồi là 230.Số cạnh của đa giác là:

 • A.22
 • B.23
 • C.24
 • D.25
 • E.26

Câu 9: Một phòng họp có 100 người, được sắp xếp ngồi đều trên các dãy ghế.Nếu thêm 44 người thì phải kê thêm hai dãy ghế và mỗi dãy ghế phải bố trí thêm 2 người nữa. vậy số dãy ghế lúc đầu là:

 • A.10
 • B.12
 • C.15
 • D.16
 • E.17

Câu 10: Một người bào chế có m kg nước muối có nồng đọc m%.Người đó thêm vào kg muối thì được một dung dịch có nồng độ 2m%. Vậy m bằng:

 • A.5
 • B.10
 • C.12,5
 • D.Một đáp số khác

Câu 11: Một tam giác vuông có hai cạnh góc vuông là 2, chu vi là 10.vậy cạnh ngắn gần nhất với số nào dưới đây?

 • A.1,8
 • B.2,0
 • C.2,2
 • D.2,4
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 8: Giải bài toán bằng cách lập phương trình sgk Toán đại 9 tập 2 Trang 57 60


 • 59 lượt xem