Trắc nghiệm đại số 9 bài 8: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 8: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Tính

 • A.1
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 2: Cho biểu thức . Làm thế nào để biến mẫu số thành 23?

Có các ý kiến như sau, chọn ý kiến đúng.

 • A.Không thể thực hiện được, vì mẫu là số vô tỉ
 • B.Có thể, khi đó tử bằng
 • C.Có thể, khi đó tử bằng
 • D.Có thể, khi đó tử bằng
 • E.Có thể, khi đó tử bằng

Câu 3: Tính với $a=\sqrt{\frac{2}{5}}+\sqrt{\frac{5}{2}}$. Kết quả:

 • A.
 • B.17
 • C.25
 • D.
 • E.-24

Câu 4: Tính . Kết quả là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.Một số âm
 • E.

Câu 5: Sau khi hữu tỉ tử số hóa của , dạng đơn giản nhất của mẫu số là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.
 • E.Các câu trên đều sai

Câu 6: tính . Kết quả là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.
 • E.

Câu 7: Tính

Kết quả cho như sau, hãy chọn kết quả đúng:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.
 • E.

Câu 8: Tính . Kết quả là:

 • A. Một số nguyên âm
 • B. Một số nguyên dương
 • C.-11
 • D.12
 • E.Không phải số nguyên

Câu 9: Rút gọn biểu thức

 • A.1
 • B.2
 • C.-1
 • D.0
 • E.3

Câu 10: Giá trị của là:

 • A.1
 • B.2
 • C.-1
 • D.4
 • E.3

Câu 11: Với , giá trị của $\sqrt{-16a}-\sqrt{4a^{2}-4a+1}$ là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.
 • E.

Câu 12: Biểu thức có thể được thu gọn thành:

 • A., với điều kiện -1
 • B., với điều kiện -1
 • C., với điều kiện -1
 • D., với mọi a
 • E., với mọi a

Câu 13: Giá trị của phân thức bằng:

 • A.
 • B.1
 • C.
 • D.

Câu 14: Giá trị của biểu thức là:

 • A.15
 • B.14
 • C.
 • D.13

Câu 15: Giá trị của biểu thức bằng:

 • A.2
 • B.
 • C.
 • D.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 8: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai sgk Toán 9 tập 1 Trang 31 34


 • 20 lượt xem