Trắc nghiệm Hình học 9 chương 4: Hình trụ- hình nón- hình cầu (P1)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Trắc nghiệm Hình học 9 chương 4: Hình trụ- hình nón- hình cầu (P1). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Hình nón có bán kính đáy 10cm, chiều cao 9cm thế tích của hình nón là:

 • A. 912
 • B. 942
 • C. 932
 • D. 952

Câu 2: Tam giác ABC vuông tại A có AB=6cm, AC=8cm. Thể tích hình sinh ra khi quay tam giác ABC quay quanh AB là:

 • A. 24π
 • B. 32π
 • C. 96π
 • D. 128π

Câu 3: Một hình nón có diện tích xung quanh là 72π , bán kính đáy là 6cm. Độ dài đường sinh là:

 • A. 6cm
 • B. 8cm
 • C. 12cm
 • D. 13cm

Câu 4: Một khối cầu có thể tích là 113,04cm 3. Vậy diện tích mặt cầu là:

 • A. 200,96cm2
 • B. 226,08cm2
 • C. 150,72cm2
 • D. 113,04cm2

Câu 5: Hình trụ có chiều cao h=8(cm) và bán kính đáy là 3cm thì diện tích xung quanh là:

 • A. 16π
 • B. 24π
 • C. 32π
 • D. 48π

Câu 6: Bán kính mặt cầu đi qua 4 đỉnh của hình chóp tam giác đều cạnh bằng a là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 7: Cho hai điểm A,B cố định.Tập hợp các điểm M trong không gian sao cho diện tích tam giác MAB không đổi là:

 • A.Mặt cầu
 • B.Mặt trụ
 • C.Mặt nón
 • D.Mặt phẳng

Câu 8: Cho đường thẳng cố định . O là một điểm cố định trên A,tập hợp các điểm M trong không gian sao cho OM hợp với $\Delta một góc không đổi 30 là:

 • A.Mặt phẳng
 • B.Mặt trụ
 • C.Mặt nón
 • D.Mặt cầu

Câu 9: Cho hình chữ nhật ABCD (AB=2a,BC=a).Quay hình chữ nhật đó quanh AB thì được hình trụ có thể tích quay quanh BC thì được hình trụ có thể tích $V_{2}$.Khẳng định nào sau đây đúng?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 10: Một bể nước có chiều cao 1,5m.Một vòi nước chảy vào bể với vận tốc 5880 lít/ giờ.Sau 10 phút,mực nước trong bể cao 1,2m.thể tích của bể nước bằng:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 11: Một hình trụ có thể tích và có chiều cao là 5cm thì diện tích xung quanh của hình trụ là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 12: Cho hình chữ nhật MNPQ có MN=4cm, MQ=3cm. Khi quay hình chữ nhật đã cho một vòng quanh cạnh MN ta được một hình trụ có thể tích bằng:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 13: Thể tích của hình nón bằng .Chiều cao của hình nón laf9cm.Độ dài đường sinh bằng:

 • A.13,4cm
 • B.12,5cm
 • C.18,7cm
 • D.16,6cm
 • E.Một kết quả khác

Câu 14: Một hình nón có độ dài đường kính đáy 24dm,chiều cao 16dm.Diện tích xung quanh của hình nón là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.
 • E.

Câu 15: Thể tích một hình cầu là . Bán kính hình cầu là:

 • A.3,2cm
 • B.3,9cm
 • C.4,6cm
 • D.2,7cm

Câu 16: Một hình nón có chiều cao 12cm, đường sinh 13cm.Diện tích xung quanh của hình nón là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.
 • E.Một kết quả khác

Câu 17: Cho hình trụ có độ dài đường kính đáy là 12cm và chiều cao bằng 20cm. Lấy .Diện tích toàn phần của hình trụ gần bằng:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.
 • E.

Câu 18: Một hình chữ nhật ABCD có AB=10cm,AD=2cm.Cho hình chữ nhật này quay quanh cạnh AD.Khi đó,hình được sinh ra là một hình trụ có thể tích bằng:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.
 • E.Một kết quả khác

Câu 19: Cho hình trụ có diện tích xung quanh bằng , chiều cao bằng bán kính đường tròn đáy. Khi đó, thể tích của nó gần bằng:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.
 • E.Một kết quả khác

Câu 20: Cho ABB'A'. là một thiết diện qua trục của hình trụ như hình bên.Biết diện tích thiết diện là 36 (đơn vị diện tích),chu vi thiết diện là 26.Khi đó, độ dài AB là:

 • A.6
 • B.4
 • C.2
 • D.9
 • E.12
Xem đáp án
 • 35 lượt xem