Trắc nghiệm đại số 9 bài 4: Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 4: Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Một học sinh giải hệ bằng 4 giai đoạn được đánh số (1);(2);(3);(4) như sau:

(1) Ta có (I) tương đương với

(2) Từ đó:-11x=-33 => x=3

(3) Suy ra 2.3+3y=12 =>6+3y=12 =>y= => y=6

(4) Vậy hệ có nghiệm (3;6)

Chọn câu trả lời đúng:

 • A.Lời giải trên đúng hoàn toàn
 • B.Lời giải trên sai từ giai đoạn (1)
 • C.Lời giải trên sai từ giai đoạn (2)
 • D.Lời giải trên sai từ giai đoạn (3)
 • E.Lời giải trên sai từ giai đoạn (4)

Câu 2: Một học sinh đã giải hệ phương trình như sau:

Từ (1) và (2), rút y ta được:

(3)

(4)

So sánh (3) và (4) ta có , suy ra x=-3

Thay vào (3), suy ra y=8

Vậy nghiệm của hệ phương trình là x=-3, y=8

Trong các ý kiến sau,hãy chọn ý kiến đúng:

 • A.Lời giải trên sai, vì đã không đúng với phương pháp cộng
 • B.Lời giải trên sai, vì đã không đúng với phương pháp thế
 • C.Lời giải trên sai, nghiệm của hệ phải là (3;-8)
 • D.Lời giải trên đúng hoàn toàn
 • E.Lời giải trên cho kết quả đúng, tuy nhiên, chỉ đúng một cách ngẫu nhiên trong trường hợp này, trong trường hợp tổng quát, không thể dùng phường pháp rút x từ hai phương trình rồi so sánh để tìm y như thế.

Câu 3: Giải hệ phương trình

 • A.Đặt và $v=\frac{1}{y}$, với điều kiện $x \neq 0$ và $y \neq 0$, hệ phương trình đã cho trở thành hệ phương trình bậc nhất với hai ẩn u,v.Sau cùng, ta tìm được nghiệm của hệ đã cho là x=50,y=20
 • B.Đặt và $v=\frac{1}{y}$, ta được một hệ phương trình bậc nhất với hai ẩn u,v.Hệ này vô nghiệm,do đó, hệ đã cho vô nghiệm
 • C.Hệ phương trình đã cho có vô số nghiệm
 • D.Nghiệm của hệ phương trình đã cho là x=1,y=3
 • E.Nghiệm của hệ phương trình đã cho là x=20,y=30

Câu 4: Cho hệ phương trình .Tìm a sao cho hệ có nghiệm (x;y) thỏa $y=\frac{3}{4}x$

 • A.a=12
 • B.a=
 • C.a=5
 • D.Các câu A,B,C đều sai

Câu 5: Tìm m,n để hệ có nghiệm (-3;2)

 • A.m=2;n=3
 • B.m=3;n=2
 • C.m=4;n=1
 • D.m=1;n=4
 • E.Không tồn tại m,n để hệ có nghiệm (-3;2)

Câu 6: Cặp số nào sau đây là nghiệm của hệ phương trình:

 • A.(2;1)
 • B.(-2;-1)
 • C.(2;-1)
 • D.(3;1)

Câu 7 Hệ phương trình:

 • A.Có nghiệm duy nhất (-3;2)
 • B. Có vô số nghiệm
 • C.Hệ vô nghiệm

Câu 8: Số nghiệm của hệ phương trình là :

 • A. 1 nghiệm
 • B. 2 nghiệm
 • C. vô số nghiệm
 • D. vô nghiệm

Câu 9: Hệ phương trình vô nghiệm khi

 • A. m = - 6
 • B. m = 1
 • C. m = -1
 • D. m = 6

Câu 10: Hệ phương trình vô nghiệm khi

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 4: Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số sgk Toán đại 9 tập 2 Trang 16 20


 • 22 lượt xem