Trắc nghiệm Hình học 9 Bài 6: Cung chứa góc

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Bài 6: Cung chứa góc Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Xét bài toán:"Dựng cung chứa góc trên đoạn thẳng AB=5cm. Hãy sắp xếp một cách hợp lí các câu sau để được lời giải của bài toán trên

a) Dựng đường trung trực d của AB, Cắt Ay tại O

b) Dựng cung tròn AmB tâm O bán kính OA.Đó là cung chứa góc cần dựng

c) Dựng

d) Dựng tia

e) Dựng AB=5cm

Sắp xếp nào sau đây hợp lí:

 • A.a,b,c,d,e
 • B.e,b,c,d,b
 • C.c,e,d,a,b
 • D.e,c,d,a,b

Câu 2: Cho đường tròn tâm O và dây AB.Gọi M là trung điểm của dây AB.Cho A cố định.B di động trên (O).Hỏi M di động trên đường nào?

 • A.Đường thẳng AM
 • B.Đường tròn tâm O bán kính OM
 • C.Đường tròn đường kính OA
 • D.A,B,C đều sai

Câu 3: Cho tam giác ABC có nội tiếp đường tròn (O) kéo dài BA một đoạn AD=AC.Cho BC cố định,A di động trên cung chứa góc $80^{\circ}$ thuộc (O) thì D di động trên đường nào?

 • A.Đường tròn tâm C,bán kính CD
 • B.Cung chứa góc vé trên BC cùng phía với cung BAC
 • C.Hai cung chứa góc vẽ trên BC và đối xứng nhau qua BC
 • D.Đường tròn đường kính BC

Câu 4: Cho có $\widehat{A}=60^{\circ}$ nội tiếp đường tròn (O).Gọi H và I theo thứ tự là trực tâm và tâm đường nào sau đây?

 • A.Đường thẳng song song với cạnh BC
 • B.Đường tròn tâm A bán kính AO
 • C.Đường tròn đường kính BC
 • D.Cung chứa góc vẽ trên cạnh BC

Câu 5: Cho tam giác ABC vuông tại A nội tiếp đường tròn tâm O.Gọi i là tâm đường tròn nội tiếp .Nếu cho BC cố định,A di động trên (O) thì khẳng định nào sau đây đúng?

 • A.Khi A di động trên (O) thì I di động trên hai cung chứa góc vẽ trên BC
 • B.Khi A di động trên (O) thì Ai bao giờ cũng đi qua một điểm cố định trên (O)
 • C.A,B đều đúng
 • D.A đúng,B sai

Câu 6: Quỹ tích các điểm M tạo thành với hai mút của đoạn thẳng AB cho trước một góc AMB có số đo không đổi là:

 • A.Một đường tròn
 • B.Nửa đường tròn
 • C.Một cung tròn
 • D.Hai cung tròn đối xứng nhau qua AB
 • E.Một đường thẳng

Câu 7: Cho đường tròn tâm O và điểm A ngoài đường tròn đó.Vẽ các tiếp tuyến Ab,AC và cát tuyến ADE tới đường tròn (B và C là tiếp điểm).Gọi H là trung điểm của DE

(1) Bốn điểm B,E,O,A cùng thuộc một đường tròn

(2) Năm điểm A,B,H,O,C cùng thuộc một đường tròn

(3) HA là tía phân giác góc BHC

Trong các câu trên:

 • A.Chỉ có (1) đúng
 • B.Chỉ có (2) đúng
 • C.Chỉ có (3) đúng
 • D.Không có câu nào sau
 • E.Có ít nhất một câu sai

Câu 8: cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB. Một điểm M di động trên nửa đường tròn này.Trên nửa mặt phẳng với bờ là đường thẳng BM không chứa điểm O,ta dựng hình vuông BMNP.Tìm quỹ tích điểm N

 • A.Quỹ tích các điểm N là cung BN, chứa góc 45 và dựng trên đoạn thẳng AB
 • B. Quỹ tích các điểm N là cung chứa góc 45 và dựng trên đoan tẳng BP
 • C.Quỹ tích các điểm N là một đường tròn
 • D.Quỹ tích các điểm N là hai cung chứa góc 45 dụng trên đoạn thẳng
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải Bài 6: Cung chứa góc sgk Toán 9 tập 2 Trang 83 87


 • 13 lượt xem