Trắc nghiệm Hình học 9 Bài 2: Sự liên hệ giữa cung và dây

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Bài 2: Sự liên hệ giữa cung và dây Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Xác định câu sai trong các câu sau

 • A.Trong hai đường tròn có bán kính khác nhau,hai cung bằng nhau căng hai dây bằng nhau
 • B.Đối với hai cung nỏ trong cùng một đường tròn hoặc trong hai đường tròn bằng nhau,ta có: Cung lớn hơn căng dây lớn hơn;dây lớn hơn căng cung lớn hơn
 • C.Góc nội tiếp là góc có đỉnh nằm trên một đường tròn và hai cạnh của nó cắt đường tròn đó.
 • D.Trong một đường tròn,số đo của một góc nội tiếp bằng nửa số đo của một cung bị chắn

Câu 2: Xét các câu sau:

(1) Số đo của cung nhỏ AB bằng số đo của góc ở tâm chắn cung đó

(2) Số đo của cung lớn AB bằng 360 trừ đi số đo của cung nhỏ AB

(3) Số đo của nửa đường tròn bằng số đo của góc ở tâm chắn cung đó, tức là bằng 180

(4) Đặc biệt, nếu điểm đầu và điểm cuối của một cung trùng nhau thì cung đó có số đo 0,cung gồm cả đường tròn thì có số đo 360

 • A. Chỉ có (1) và (2) đúng
 • B. Chỉ có (1) và (3) đúng
 • C. Chỉ có (1) và (4) đúng
 • D. Không có câu nào sai
 • E. Chỉ có hai câu (4) và (3) đúng

Câu 3: Cho đường tròn (O;R) đường kính AB,Vẽ hai dây song song AC và BD.Gọi H và K theo thứ tự là hình chiếu của O trên AC và BD.Khẳng định nào sau đây đúng?

 • A.Ba điểm C,O,D thẳng hàng
 • B.
 • C.OH=OK
 • D. A,B,C đều đúng

*Trên đường tròn (O) lấy bốn điểm A,B,C,D theo thứ tự sao cho , $Sđ\widehat{BC}=90^{\circ}$,$Sđ\widehat{CD}=60^{\circ}$. Dùng giả thiết này để chọn câu trả lời đúng trong các 4,5,6,7,8

Câu 4: Số đo cung nhỏ AD bằng

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 5: Gọi H là hình chiếu của O trên dây AB.Độ dài OH bằng:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 6: Gọi K là hình chiếu của O trên CD.Độ dài OK bAwaWfmh:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 7: Khẳng định nào sau đây sai?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.A,B đúng,C sai

Câu 8: Khẳng định nào sau đây sai?

 • A.AB//CD
 • B.
 • C.
 • D.A,B đúng, C sai

Câu 9: Cho tam giác ABC có . Trên cạnh AC lấy AD=AB.Gọi O là tâm đường tròn ngọi tiếp tam giác BCD.M và N theo thứ tự là hình chiếu của O trên BC và CD.hãy so sánh OM và ON

 • A.OM=ON
 • B.OM<ON
 • C.OM>ON

Câu 10: Cho đường tròn (O) và dây AB. trên dây AB lấy hai điểm M và N sao cho AM=MN=NB.Các bán kính đi qua M và N cắt cung nhỏ AB theo thứ tự tại C và D, là tam giác gì?

 • A. Tam giác cân
 • B.Tam giác vuông
 • C.Tam giác vuông cân
 • D.Tam giác đều

Câu 11: Với giả thiết của câu 8.Khẳng định nào sau đây đúng?

 • A.AB//CD
 • B.ACDB là hình thang cân
 • C.
 • D.A,B đúng; C sai

Câu 12: Với giả thiết của câu 8.Khẳng định nào sau đây đúng?

 • A.
 • B.
 • C.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải Bài 2: Sự liên hệ giữa cung và dây sgk Toán 9 tập 2 Trang 70 72


 • 33 lượt xem