Trắc nghiệm đại số 9 bài 6: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (tiếp)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 5: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là 34m, nếu tăng chiều dài thêm 3m và tăng chiều rộng thêm 2m thì diện tích tăng thêm 45. Diện tích mảnh vườn là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 2: Diện tích một hình chữ nhật không đổi khi tăng chiều dài lên 2,5cm và giảm chiều rộng cm, hoặc giảm chiều dài 2,5cm tăng chiều rộng $\frac{3}{4}$ cm.Diện tích hình chữ nhật là bao nhiêu $cm^{2}$?

 • A.30
 • B.
 • C.24
 • D.20

Câu 3: An và Bình mua cùng một số giấy trắng và số phong bì như nhau.An dùng giấy này viết thư, mỗi bức thư chỉ có một tờ,trong khi mỗi bức thư của Bình đến ba tờ.An dùng hết phong bì đã mua và còn lại 50 tờ giấy,trong khi Bình dùng hết giấy và còn lại 50 phong bì.Số tờ giấy hai người đã mua là:

 • A.150
 • B.125
 • C.120
 • D.100
 • E.80

Câu 4: Một người đi một quãng đường với một vận tốc không đổi.nếu đi mỗi giờ nhanh hơn dặm thì thời gian đi chỉ bằng $\frac{4}{5}$ lúc đầu, nếu đi mỗi giờ chậm hơn dặm thì sẽ mất 2 giờ 30 phút nhiều hơn.Thế thì quãng đường dài bao nhiêu dặm?

 • A.13,5
 • B.15
 • C.17,5
 • D.20
 • E.25

Câu 5: Để làm xong một công việc,A cần m lần thời gian nhiều hơn như khi B và C làm chung;B cần n lần thời gian như khi C và A làm chung;C cần x lần thời gian như A và B làm chung. Thế thì x được tính theo m và n là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 6: Mỗi vòi A,B,C khi mở chảy nước và hồ chứa với lưu lượng đều.Nếu mở cả ba vòi, hồ sẽ đầy trong 1 giờ,nếu chỉ mở vòi A và C hồ sẽ đầy trong 1,5 giờ,nếu chỉ mở vòi B và C hồ sẽ đầy trong 2 giờ.Vậy chỉ mở vòi A và B thì mấy giờ sẽ đầy hồ?

 • A.11
 • B.1,15
 • C.1,2
 • D.1,25
 • E.1,75

Câu 7: Một miếng đất hình chữ nhật, chiều rộng là r, chiều dài là d.Nếu thêm chiều rộng 12m và bớt chiều dài 20m hoặc bớt chiều rộng 12m và thêm chiêu dài 30m thì diện tích miếng đất không đổi. Vậy chu vi miếng đất là:

 • A.180m
 • B.240m
 • C.360m
 • D.Một đáp số khác

Câu 8:Một thuyền máy đi xuôi còng 40km mất 2 giờ.Khi quay về đi ngược dòng, mặc dù tăng vận tốc gấp đôi lúc đi, đi trong 2 giờ thuyền máy vẫn còn cách nơi đến 8km.Nếu gọi x là vận tốc của thuyền máy khi nước đứng yên và y là vận tốc dòng chảy của dòng nước, thế thì: x-y=?

 • A.8
 • B.6
 • C.4
 • D,2

Câu 9: thợ A trong 2 giờ và thợ B trong 3 giờ xây được 705 viên gạch.Thợ A làm trong 4 giờ và thợ B làm trong 2 giờ xây được 870 viên gạch.Vậy thợ A trong 3 giwof và thợ B trong 2 giờ xây được bao nhiêu viên gạch

 • A.666
 • B.680
 • C.700
 • D.720

Câu 10: Một số học sinh hùn tiền mua một món quà sinh nhật.Nếu có thêm 4 học sinh thì mỗi học sinh tốn ít hơn 20 ngàn đồng, nhưng nếu bớt đi 2 học sinh thì mỗi học sinh tốn thêm 20 ngàn đồng so với dự định.Vậy số học sinh ban đầu là:

 • A.7
 • B.8
 • C.9
 • D.10

Câu 11: Tuổi A bằng tổng hai tuổi B và C cộng thêm 16, và bình phương của tuổi A bằng bình phương tổng hai tuổi của B và C cộng thêm 1632. Vậy tổng 3 tuổi của A,B và C là:

 • A.64
 • B.94
 • C.96
 • D.102
 • E.140

Câu 12: Khi thêm một lít nước vào dung dịch axit thì dung dịch mới có 20% nồng độ axit.Khi thêm 1 lít axit vào dung dịch mới,ta được dung dịch axit axit.Vậy nồng độ axit trong dung dịch đầu tiên là:

 • A.22%
 • B.24%
 • C.25%
 • D.30%
 • E.

Câu 13: Phi công A mất nhiều hơn phi công B 18 phút để vượt qua quãng đường dài 450 dặm.Nếu tăng vận tốc gấp đôi thì phi công A đến sớm hơn phi công B 36 phút.Tính vận tốc lúc đầu của phi công A tính theo dặm/giờ?

 • A.250
 • B.280
 • C.300
 • D.350

Câu 14: Mỗi vòi A,B,C khi mở chảy nước vào hồ chứa với lưu lượng đều.Nếu mở cả ba vòi, hồ sẽ đầy trong 1 giờ, nếu chỉ mở vòi B và C, hồ sẽ đầy trong 2 giờ.Vậy nếu chỉ mở vòi A và B thì mấy giờ đầy hồ?

 • A.1,1
 • B.1,15
 • C.1,2
 • D.1,25

Câu 15:Biết đường thẳng 4x-2y=m và x+3y=m-1 cắt nhau tại một điểm trên trục tung. Vậy điểm đó có tung độ bằng:

 • A.0
 • B.-0,2
 • C.2
 • D.Một đáp số khác
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 6: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (tiếp theo) sgk Toán đại 9 tập 2 Trang 22 25


 • 88 lượt xem