Trắc nghiệm Hình học 9 Bài 3: Hình cầu Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Bài 3: Hình cầu Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Bán kính mặt cầu đi qua 4 đỉnh của hình chóp tam giác đều cạnh bằng a là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 2: Cho hai điểm A,B cố định.Tập hợp các điểm M trong không gian sao cho diện tích tam giác MAB không đổi là:

 • A.Mặt cầu
 • B.Mặt trụ
 • C.Mặt nón
 • D.Mặt phẳng

Câu 3: Cho đường thẳng cố định . O là một điểm cố định trên A,tập hợp các điểm M trong không gian sao cho OM hợp với $\Delta một góc không đổi 30 là:

 • A.Mặt phẳng
 • B.Mặt trụ
 • C.Mặt nón
 • D.Mặt cầu

Câu 4: Cho hai điểm A,B cố định, tập hợp các điểm M trong không gian sao cho góc AMB vuông là:

 • A.Đường thẳng
 • B.Đường tròn
 • C.Mặt phẳng
 • D.Mặt cầu

Câu 5: Cho một mặt cầu bán kính R và một hình trụ bán kính đáy là R và chiều cao là 2R.Gọi lần lượt là thể tích của hình cầu và hình trụ tương ứng. Câu nào sau đây đúng?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 6: Gọi lần lượt là diện tích một mặt cầu và diện tích của hình tròn xích đạo.Câu nào sau đây đúng?

 • A.
 • B.\
 • C.
 • D.

Câu 7: Trong các mặt sau:

(1) Mặt cầu

(2) Mặt trụ

(3) Mặt nón

Mặt nào có thiết diện luôn là đường tròn?

 • A.Chỉ (1)
 • B.Chỉ (2)
 • C.(1) và (2)
 • D.Cả 3

Câu 8: Cho một mặt cầu bán kính R và một hình trụ bán kính đáy là R và chiều cao 2R.Gọi lần lượt là diện tích mặt cầu và diện tích xung quanh của mặt trụ.Câu nào sau đây đúng?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 9: Thể tích của một hình cầu là .Bán kính hình cầu là:

 • A.3,2cm
 • B.3,9cm
 • C.4,6cm
 • D.2,7cm
 • E.Một kết quả khác

Câu 10: Thể tích của một hình cầu là .Diện tích mặt cầu đó là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.
 • E.Một kết quả khác

Câu 11: Diện tích của một mặt cầu là .Thể tích của hình cầu này là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.
 • E.

Câu 12: Cho một hình cầu mà nếu xét về số lượng thì thể tích mặt cầu bằng diện tích của mặt cầu.Hình cầu này sẽ có bán kính bằng:

 • A.2
 • B.3
 • C.4
 • D.5
 • E.6

Câu 13: Một hình cầu bán kính r nội tiếp được một hình nón xoay có đường sinh bằng đường kính đáy ( Hình cầu tiếp xúc với đáy và mặt xung quanh của hình nón).Khi đó,tỉ số thể tích của hình nón và hình cầu nội tiếp là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.
 • E.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải Bài 3: Hình cầu Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu sgk Toán 9 tập 2 Trang 121 127


 • 16 lượt xem