11 chủ đề ôn tập Toán lớp 2 Ôn tập Toán lớp 2

Giới thiệu Tải về
  • 3 Đánh giá

Ôn tập Toán lớp 2

11 chủ đề ôn tập Toán lớp 2 được Khoahoc.com.vn sưu tầm và đăng tải. Tài liệu gồm có 11 chủ đề với các dạng câu hỏi từ cơ bản đến nâng cao, giúp các em học sinh làm quen với nhiều dạng bài khác nhau, từ đó nâng cao kỹ năng giải bài đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới. Dưới đây là nội dung chi tiết. Mời các em cùng tham khảo.

Câu 1. Điền dấu thích hợp vào ô trống:

14    15 = 29

Câu 2. Tìm x, biết: 37 + x = 49

Câu 3. Điền số thích hợp vào ô trống:

+ 17 = 27

Câu 4. Cả Lan và Hằng gấp được 25 con hạc giấy. Biết Hằng gấp được 12 con hạc giấy. Hỏi Lan gấp được bao nhiêu con hạc giấy?

Câu 5. Trong vườn có 44 cây cam và 40 cây vải.Hỏi trong vườn có tất cả bao nhiêu cây cam và cây vải?

Câu 6. Điền số thích hợp vào ô trống:

41 +  ☐  = 57

Câu 7. Điền số thích hợp vào ô trống:

32 +    = 99

Câu 8. Bạn Nam nghĩ ra một số, biết rằng nếu đem số đó cộng với 12 thì được kết quả là 58. Hỏi số Nam nghĩ là số nào?

Câu 9. Mai gấp được 13 bông hoa đỏ và 14 bông hoa vàng.Hỏi Mai gấp được tất cả bao nhiêu bông hoa?

Câu 10. Mẹ cho 2 anh em tất cả 55 cái kẹo. Biết rằng anh được mẹ cho 31 cái kẹo. Hỏi em được mẹ cho bao nhiêu cái kẹo?

Chủ đề 2: Phép cng các s có mt ch s (có nhớ)

Câu 1. Điền số thích hợp vào ô trống:

11 chủ đề ôn tập Toán lớp 2

Câu 2. Điền số thích hợp vào ô trống:

10 dm + 4 dm + 26 dm =    dm

Câu 3. Bảo có 9 cái bánh, Bình có nhiều hơn Bảo 7 cái bánh. Hỏi Bình có bao nhiêu cái bánh?

Câu 4. Điền dấu thích hợp vào ô trống:

  8 = 15

Câu 5. Điền số thích hợp vào ô trống:

6 + 7 + 9 =  ☐ 

Câu 6. Đàn gà có 16 con gà mái và 7 con gà trống. Hỏi đàn gà có tất cả bao nhiêu con?

Câu 7. An có 15 cái bút màu, Minh nhiều hơn An 6 cái. Hỏi Minh có bao nhiêu cái bút màu?

Câu 8. Điền dấu thích hợp vào ô trống:

7 + 6    8 + 9

Câu 9. Bé có 9 quả cam, bé hái thêm 6 quả nữa. Hỏi bé có tất cả bao nhiêu quả cam?

Câu 10. Điền dấu thích hợp vào ô trống:

14 + 8    16 + 5

Chủ đề 3: Luyện tp về phép cng nhớ các s trong phm vi 100.

Câu 1.Thực hiện phép tính:

11 chủ đề ôn tập Toán lớp 2

Câu 2. Thực hiện phép tính:

11 chủ đề ôn tập Toán lớp 2

Câu 3. Điền số thích hợp vào ô trống:

11 chủ đề ôn tập Toán lớp 2

Câu 4. Rổ táo có 34 quả, rổ cam có 19 quả.Hỏi hai rổ có tất cả bao nhiêu quả ? Câu 5. Điền dấu thích hợp vào ô trống:

11 chủ đề ôn tập Toán lớp 2

Câu 6. Anh nặng 38kg, em nhẹ hơn anh 17kg. Hỏi em nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Câu 7. Điền số thích hợp vào ô trống:

11 chủ đề ôn tập Toán lớp 2

Câu 8.Tổng của các số 26, 34, 40 có kết quả bằng bao nhiêu?

Câu 9. Nhà Mai nuôi một đàn gà, biết gà mái có 4 chục con và số con gà trống có là số tròn chục liền trước số 70. Hỏi đàn gà nhà Mai có bao nhiêu con?

Câu 10. Đoạn thẳng AB dài 48cm, đoạn thẳng CD dài 52cm. Hỏi hai đoạn thẳng dài tất cả bao nhiêu đề - xi -mét?

Chuyên đề 4: Luyện tập về phép cng trong phm vi 1000(không nhớ)

Câu 1.Thực hiện phép tính sau:

11 chủ đề ôn tập Toán lớp 2

Câu 2.Điền dấu thích hợp vào ô trống:

11 chủ đề ôn tập Toán lớp 2

Câu 3.Tìm x biết: x – 150 = 200

Câu 4. Điền dấu thích hợp vào ô trống:

11 chủ đề ôn tập Toán lớp 2

Câu 5. Một cửa hàng buổi sáng bán được 100 lít dầu, buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng là 43 lít dầu. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít dầu?

Câu 6.Tìm x biết: x - 224 = 120 + 232

Câu 7.Tính chu vi của hình tứ giác bên dưới.

11 chủ đề ôn tập Toán lớp 2

Câu 8. Cuộn vải thứ nhất dài 150dm. Cuộn vải thứ hai dài 120dm. Hỏi cả hai cuộn vải dài bao nhiêu đề-xi-mét?

Câu 9. Một đàn bò có 100 con bò mẹ và 35 con bò con. Hỏi đàn bò đó có tất cả bao nhiêu con bò?

Câu 10.An nghĩ ra một số, biết rằng nếu đem số đó trừ đi 123 thì được kết quả là số lớn nhất có ba chữ số.Em hãy cho biết số An nghĩ là số nào?

Chuyên đề 5:Luyện tập về phép trừ trong phm vi 1000(không nhớ)

Câu 1.Thực hiện phép tính:

11 chủ đề ôn tập Toán lớp 2

Câu 2.Tìm x biết: 987 – x = 452

Câu 3. Cân nặng của con ngựa là 275kg và nặng hơn cân nặng của con lừa 113kg. Hỏi con lừa nặng bao nhiêu ki - lô - gam?

Câu 4. Biết số bị trừ là 953, số trừ là 230.Tìm hiệu. Câu 5. Biết số bị trừ là 599, hiệu là 107.Tìm số trừ.

Câu 6. Ruộng nhà bác Hải thu được 359kg cả dưa hấu và bí đao, trong đó có 132kg dưa hấu. Hỏi ruộng nhà bác Hải thu được bao nhiêu ki - lô - gam bí đao?

Câu 7. Tổng là 880, số hạng thứ nhất là 450.Tìm số hạng thứ hai.

Câu 8. Đàn gà có 271 con, đàn vịt có ít hơn đàn gà 101 con. Hỏi đàn vịt có bao nhiêu con?

Câu 9. Điền số thích hợp vào ô trống:

11 chủ đề ôn tập Toán lớp 2

Câu 10.Điền dấu thích hợp vào ô trống:

11 chủ đề ôn tập Toán lớp 2

Chuyên đề 6: Luyện tp về bng nhân 2 và bng nn 3

Câu 1.Lựa chọn đáp án đúng:

11 chủ đề ôn tập Toán lớp 2

11 chủ đề ôn tập Toán lớp 2

Câu 2.Lựa chọn đáp án đúng:

11 chủ đề ôn tập Toán lớp 2

11 chủ đề ôn tập Toán lớp 2

Câu 3.Dãy tính dưới đây được viết đúng hay sai?

11 chủ đề ôn tập Toán lớp 2

11 chủ đề ôn tập Toán lớp 2

Câu 4.Điền số thích hợp vào ô trống:

11 chủ đề ôn tập Toán lớp 2

Câu 5. Điền số thích hợp vào ô trống:

11 chủ đề ôn tập Toán lớp 2

Câu 6.3 được lấy 9 lần.Em hãy chọn phép nhân tương ứng:

11 chủ đề ôn tập Toán lớp 2

Câu 7. Điền số thích hợp vào ô trống:

11 chủ đề ôn tập Toán lớp 2

Câu 8. Điền số thích hợp vào ô trống:

11 chủ đề ôn tập Toán lớp 2

Câu 9. Có 2 rổ đựng mận, mỗi rổ có 3 quả. Có 3 rổ đựng táo, mỗi rổ có 3 quả. Hỏi tổng số quả táo trong 3 rổ nhiều hơn tổng số quả mận trong 2 rổ là bao nhiêu quả?

Câu 10. Có 5 túi gạo nếp và 7 túi gạo tẻ. Mỗi túi gạo nếp có 2kg, mỗi túi gạo tẻ có 3kg. Hỏi có tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo nếp và gạo tẻ?

Chuyên đề 7: Luyện tp về bng nhân 4 và bng nn 5

Câu 1. Mẹ mua 6 hộp bút chì màu, mỗi hộp có 5 cái. Biết mẹ cho anh 18 cái bút chì màu và số bút chì màu còn lại mẹ cho em. Hỏi em có bao nhiêu cái bút chì màu?

Câu 2. Nhà Hương có 8 quả dưa hấu, mỗi quả nặng 5 kg. Biết mẹ đã bán đi 2 quả dưa hấu. Hỏi nhà Hương còn lại bao nhiêu ki-lô-gam dưa hấu?

Câu 3. Nhà Liên nuôi 9 con mèo, mỗi con nặng 5 kg. Hỏi sau khi nhà Liên bán đi 3 con mèo thì số con mèo nhà Liên còn lại nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Câu 4. Nhà Minh có 6 túi lê, mỗi túi nặng 5 kg, biết mẹ hái thêm được 7 kg lê. Hỏi nhà Minh có bao nhiêu ki-lô-gam lê?

Câu 5.Điền số thích hợp vào ô trống:

11 chủ đề ôn tập Toán lớp 2

Câu 6. Điền số thích hợp vào ô trống:

11 chủ đề ôn tập Toán lớp 2

Câu 7. Điền số thích hợp vào ô trống:

11 chủ đề ôn tập Toán lớp 2

Câu 8.Tìm x biết: 88 – x = 5 x 5

Câu 9. Trong thúng có 4 loại quả, sau đó lấy ra mỗi loại 4 quả thì trong thúng còn lại 20 quả. Hỏi lúc đầu trong thúng có bao nhiêu quả?

Câu 10. Tìm tổng của 2 số biết số bé bằng tích của 5 và 3, số lớn bằng tích của 4 và 9.

Tài liệu vẫn còn nhiều mời bạn đọc tải về để xem trọng vẹn nội dung

11 chủ đề ôn tập Toán lớp 2 được Khoahoc.com.vn chia sẻ trên đây. Hy vọng với tài liệu này sẽ giúp ích cho các em có thêm tài liệu tham khảo, rèn luyện thêm tại nhà, từ đó đạt kết điểm số cao trong các bài kiểm tra sắp tới. Chúc các em ôn tập tốt.

Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 30
  • Lượt xem: 352
  • Dung lượng: 252,9 KB
Liên kết tải về