[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài 6: Truyện

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 6: Truyện trang 3 sgk ngữ văn 6 tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

A. Yêu cầu cần đạt

  • Nhận biết được một số yếu tố hình thức (nhân vật, cốt truyện, người kế ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba,...), nội dung (đề tài, chủ đề, ý nghĩa,...) của truyện đồng thoại; truyện của Pu-skin và An-đéc-xen.
  • Mở rộng được chủ ngữ trong viết và nói.
  • Kế lại một trải nghiệm đáng nhớ.
  • Trân trọng những ước mơ đẹp đẽ và cảm thông với người có số phận bất hạnh; biết ân hận về những việc làm không đúng; không tham lam, bội bạc.

B. Kiến thức ngữ văn

1.Truyện đồng thoại: đề tài và chủ đề

Truyện đồng thoại là loại truyện thường lấy loài vật làm nhân vật. Các con vật trong truyện đồng thoại được các nhà văn miêu tả, khắc hoạ như con người (gọi là nhân cách hoá).

Đề tài là phạm vi cuộc sống được miêu tả trong văn bản. Ví dụ: Đề tài của truyện Sự tích Hồ Gươm là đánh giặc cứu nước.

Chủ đề là vấn đề chính được thể hiện trong văn bản. Ví dụ: Chủ đề của truyện Sự tích Hồ Gươm là tinh thân yêu nước và khát vọng hoà bình của nhân dân ta.

2. Mở rộng chủ ngữ

Chủ ngữ là một trong hai thành phần chính của câu; chỉ sự vật, hiện tượng có hoạt động, trạng thái, đặc điểm nêu ở vị ngữ; trả lời cho các câu hỏi Ai?, Con gì?, Cái gì?. Chủ ngữ thường được biểu hiện bằng danh từ, đại từ. Câu có thể có một hoặc nhiều chủ ngữ.

Để phản ánh đầy đủ hiện thực khách quan và biểu thị tình cảm, thái độ của người viết (người nói), chủ ngữ là danh từ thường được mở rộng thành cụm danh từ, tức là cụm từ có danh từ làm thành tố chính (trung tâm) và một hay một số thành tố phụ.

[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài : Bài học đường đời đầu tiên

[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài : Ông lão đánh cá và con cá vàng

[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài : Thực hành Tiếng Việt trang 16

[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Cô bé bán diêm

[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Viết bài văn kể lại một trải nghiệm đáng nhớ trang 20

[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Kể lại một trải nghiệm đáng nhớ trang 23

[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Tự đánh giá trang 24


  • 17 lượt xem