[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài 8: Văn bản Nghị luận

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 6: Văn bản Nghị luận trang 47 sgk ngữ văn 6 tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

A. Yêu cầu cần đạt

  • Nhận biết được một số yếu tố hình thức (ý kiến, lí lẽ, bằng chứng,...), nội dung (đề tài, vấn đề, tư tưởng, ý nghĩa,...) của các văn bản nghị luận xã hội.
  • Vận dụng được những hiểu biết về văn bản, đoạn văn và một số từ Hán Việt thông dụng vào đọc, viết, nói và nghe.
  • Bước đầu biết trình bày ý kiến về một hiện tượng trong đời sống.

B. Kiến thức ngữ văn

1. Nghị luận xã hội (trình bày một ý kiến)

Trước một hiện tượng trong đời sống, có thể có nhiều ý kiến khác nhau. Nêu lên ý kiến và các lí lẽ, bằng chứng cụ thể nhằm thuyết phục người đọc, người nghe tán thành ý kiến của người viết, người nói về hiện tượng ấy chính là nghị luận xã hội (trình bày một ý kiến).

2. Văn bản và đoạn văn

Văn bản là đơn vị ngôn ngữ trình bày trọn vẹn một vấn đề trong giao tiếp. Thông thường, văn bản là bài nói, bài viết (lá đơn, bức thư, bài thơ, truyện kế, thông báo, bài văn nghị luận,...) có các bộ phận thống nhất về chủ đề (xoay quanh một vấn đề nhất định), liên kết bằng những từ ngữ nhất định và được sắp xếp theo thứ tự hợp lí.

Văn bản có thể gồm một hoặc một số đoạn văn. Mỗi đoạn văn thể hiện một chủ đề nhỏ; hết đoạn văn, phải xuống dòng. Ở dạng phổ biến (điển hình), đoạn văn gồm một số câu, trong đó thường có một câu nêu chủ đề của đoạn văn (câu chủ để), một số câu phát triển chủ đề (câu phát triển).

3. Từ Hán Việt

Là những từ mà tiếng Việt mượn từ tiếng Hán ( tiếng Trung Quốc) được đọc theo cách đọc Hán Việt

Ví dụ: sơn hà, quốc gia, vĩ đại, nhân ái,..

[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Vì sao chúng ta phải đối xử thân thiện với động vật

[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Khan hiếm nước ngọt

[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Tại sao nên có vật nuôi trong nhà

[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Thực hành tiếng việt trang 54

[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống trang 58

[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống trang 60

[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Tự đánh giá trang 61


  • 31 lượt xem