Giải bài 11 trừ đi một số: 11 5

  • 1 Đánh giá

Các con đã có nền tảng về phép trừ có nhớ. Vậy nên bài hôm nay, các thầy cô chia sẻ với các con bài 11 trừ đi một số. Hi vọng với kiến thức các con đã biết, các con sẽ nắm vững phần này.Ngoài ra bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. Lý thuyết

Với phép tính 11 - 5 = ? các con sẽ thực hiện như thế nào ?

Các con có 11 que tính sau đó bớt đi 5 que tính. Vậy các con còn lại 6 que. Vậy kết quả của phép tính 11- 5 = 6.

Tương tự như vậy các con có được bảng tính của 11 trừ đi một số như sau:

11 - 2 = 9 11 - 6 = 5

11 - 3 = 8 11 - 7 = 4

11 - 4 = 7 11 - 8 = 3

11 - 5 = 6 11 - 9 = 2

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 48 - SGK toán 2

Tính nhẩm:

a) 9 + 2 = 8 + 3 = 7 + 4 = 6 + 5 =

2 + 9 = 3 + 8 = 4 + 7 = 5 + 6 =

b) 11 - 9 = 11 - 8 = 11 - 7 = 11 - 6 =

11 - 2 = 11 - 3 = 11 - 4 = 11 - 5 =

c) 11 - 1 - 5 = 11 - 1 - 9 = 11 - 1 - 3 =

11 - 6 = 11 - 10 = 11 - 4 =

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 48 - SGK toán 2

Tính :

Giải bài 11 trừ đi một số: 11 - 5

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 48 - SGK toán 2

Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

a) 11 và 7; b) 11 và 9; c) 11 và 3.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 48 - SGK toán 2

Bình có 11 quả bóng bay, Bình cho bạn 4 quả. Hỏi Bình còn lại mấy quả bóng bay ?

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021