Giải bài tập 4 trang 90 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 90 - Toán tiếng Anh 5:

Find 2 values of , knowing:

Tìm 2 giá trị của sao cho:

3.9 < < 4.1

Bài làm:

3.9 < < 4.1

=> = 3.91; 3.92;...4; 4.01;...

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021