Giải câu 19 bài ôn tập chương 3: Dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân

  • 1 Đánh giá

Câu 19: trang 109 sgk toán Đại số và giải tích 11

Trong các dãy số cho bởi công thức truy hồi sau, hãy chọn dãy số là cấp số nhân:

A.

B.

C.

D.

Bài làm:

Ta có:

Dãy là cấp số nhân công bội \(q = 3\).

Vậy đáp án B đúng.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021