Giải câu 5 trang 21 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 21 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Cho 8 gam đất đèn vào nước dư, thu được 2,24 lít khí (đktc). Tính hàm lượng $CaC_2$ có trong đất đèn.

Bài làm:

Số mol khí axetilen thu được là: (mol)

PTHH:

mol

Khối lượng là: $m_{CaC_2} = 0,1 \times 64 = 6,4$ (g)

Hàm lượng có trong đất đèn là: $\%m = \frac{6,4}{8}\times 100\% = 80\%$

  • 22 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021