Giải câu 6 trang 79 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

  • 1 Đánh giá

Câu 6 trang 79 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Quan sát hình 24 và cho biết trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai:

a) Ba điểm X, Y, T thẳng hàng

b) Ba điểm U, V, T không thẳng hàng

c) Ba điểm X, Y, U thẳng hàng

Bài làm:

a) Đúng

b) Sai

c) Sai

  • 21 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021