Giải câu 9 bài: Phương trình đường thẳng trong không gian

  • 1 Đánh giá

Câu 9: Trang 91 - sgk hình học 12

Cho hai đường thẳng:

d: và d': $\left\{\begin{matrix}x=1+t & & \\y=3-2t & & \\ z=1 & & \end{matrix}\right.$

Chứng minh d và d' chéo nhau.

Bài làm:

Ta có:

=> và $\overrightarrow{u_{d'}}$ không cùng phương.

Mặt khác, xét hệ pt sau:

Ta thấy: Hệ trên vô nghiệm.

=> Hai đường thẳng d và d' chép nhau. ( đpcm)

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021