Phương án tuyển sinh Đại học Điện lực năm 2022 Thông tin tuyển sinh THPT

  • 1 Đánh giá

Xét tuyển sinh Đại học Điện lực năm 2022

Phương án tuyển sinh Đại học Điện lực năm 2022 được Khoahoc sưu tầm và đăng tải. Trường Đại học Điện lực vừa thông báo phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 với 3330 chỉ tiêu, 04 phương thức xét tuyển và các ngành đào tạo, dưới đây là nội dung chi tiết, các em tham khảo nhé.

I. Giới thiệu Trường Đại học Điện lực

Địa chỉ: Số 235 Hoàng Quốc Việt, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Website tuyển sinh: https://tuyensinh.epu.edu.vn

Email tư vấn tuyển sinh: [email protected]

Điện thoại tư vấn tuyển sinh: 024.22452662.

1. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trên cả nước.

2. Đối tượng tuyển sinh:

- Thí sinh đã tốt nghiệp chương trình trung học phổ thông (THPT) của Việt Nam (hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên);

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành;

- Đáp ứng các điều kiện khác của Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT).

II. Phương thức tuyển sinh và tổ hợp xét tuyển

1. Phương thức tuyển sinh: Trường Đại học Điện lực dự kiến tuyển sinh theo 04 phương thức như sau:

Phương án tuyển sinh Đại học Điện lực năm 2022

2. Tổ hợp xét tuyển:

- Tổ hợp A00: Toán, Vật lý, Hóa học

- Tổ hợp A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

- Tổ hợp D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

- Tổ hợp D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

III. Nguyên tắc chung xét tuyển

- Thí sinh đăng ký xét tuyển theo mã ngành/ngành;

- Điểm trúng tuyển xác định theo mã ngành/ngành;

- Không có sự chênh lệch điểm giữa các tổ hợp xét tuyển;

- Xét tuyển theo mức độ ưu tiên từ cao xuống thấp trong các nguyện vọng đã đăng ký. Nếu đã trúng tuyển nguyện vọng có ưu tiên cao hơn, thí sinh sẽ không được xét các nguyện vọng có mức độ ưu tiên tiếp theo;

- Xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu xét tuyển;

- Trường không áp dụng thêm tiêu chí phụ trong xét tuyển ngoài các quy định trong quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT;

- Nếu xét tuyển theo từng phương thức xét tuyển chưa đủ chỉ tiêu, chỉ tiêu còn lại được chuyển sang xét tuyển theo các phương thức xét tuyển sau;

- Điểm xét tuyển theo thang điểm 30 và làm tròn đến hai chữ số thập phân;

- Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học và nhập học trong thời gian quy định theo thông báo của Trường. Quá thời hạn này, thí sinh không xác nhận nhập học và nhập học được xem như từ chối nhập học tại Trường.

IV. Thời gian, cách thức và điều kiện xét tuyển

1. Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT của thí sinh (học bạ THPT)

1.1. Thời gian nhận hồ sơ:

- Đợt 1: từ 15/02/2022 đến 20/06/2022;

- Đợt bổ sung (nếu có): Nhà trường sẽ thông báo sau khi có kết quả xét tuyển đợt 1.

1.2. Cách thức nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển:

- Hồ sơ xét tuyển gồm: Phiếu đăng ký xét tuyển phương thức học bạ; Bản công chứng học bạ hoặc bảng điểm có xác nhận của trường THPT đến hết học kỳ 1 lớp 12; Bản công chứng Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân của thí sinh; Lệ phí xét tuyển 100.000đ/thí sinh.

(Thí sinh tải mẫu phiếu đăng ký xét tuyển tại cổng thông tin tuyển sinh của Trường: https://tuyensinh.epu.edu.vn/ ).

- Hồ sơ nộp trực tiếp tại bộ phận tuyển sinh của Trường hoặc qua đường bưu điện.

1.3. Các điều kiện xét tuyển: Thí sinh có điểm xét tuyển (ĐXT) trong tổ hợp xét tuyển không thấp hơn 18 điểm theo thang điểm 30.

Cách tính điểm và điểm ưu tiên xét tuyển: Xét kết quả học tập các môn thuộc các tổ hợp xét tuyển (theo ngành) của năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12.

ĐXT = (ĐTB Môn 1 + ĐTB Môn 2 + ĐTB Môn 3) + ĐƯT (nếu có)

ĐTB Môn 1 = (ĐTB cả năm lớp 10 Môn 1 + ĐTB cả năm lớp 11 Môn 1 + ĐTB kỳ 1 lớp 12 Môn 1)/3;

ĐTB Môn 2 = (ĐTB cả năm lớp10 Môn 2 + ĐTB cả năm lớp 11 Môn 2 + ĐTB kỳ 1 lớp 12 Môn 2)/3;

ĐTB Môn 3 = (ĐTB cả năm lớp10 Môn 3 + ĐTB cả năm lớp 11 Môn 3 + ĐTB kỳ 1 lớp 12 Môn 3)/3;

(ĐXT: Điểm xét tuyển; ĐTB: Điểm trung bình; ĐƯT: Điểm ưu tiên)

(Đối tượng ưu tiên và khu vực ưu tiên áp dụng theo quy chế tuyển sinh Đại học năm 2022 của Bộ GD&ĐT)

Nhà trường cập nhật và thông báo kết quả sơ tuyển đợt 1 trên trang Web tuyển sinh trước ngày 05/07/2022. Các thí sinh đạt kết quả sơ tuyển sẽ chính thức trúng tuyển nếu tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. (Thí sinh đã tốt nghiệp từ trước năm 2022 có thể xác nhận nhập học và nhập học ngay sau khi có kết quả sơ tuyển).

2. Xét tuyển dựa vào kết quả của thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức

2.1. Thời gian nhận hồ sơ: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường Đại học Điện lực. Thí sinh có thể thực hiện đăng ký xét tuyển theo các phương thức sau:

- Đợt 1: Đăng ký xét tuyển thông qua cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo (theo quy chế tuyển sinh hiện hành);

- Đợt bổ sung (nếu có): Nhà trường sẽ thông báo sau khi có kết quả xét tuyển đợt 1, thông tin sẽ được cập nhật trên cổng thông tin tuyển sinh của Trường Đại học Điện lực https://tuyensinh.epu.edu.vn/.

2.2. Cách thức nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển: Đăng ký xét tuyển thông qua kết quả thi tốt nghiệp THPT.

2.3. Các điều kiện xét tuyển: Thí sinh đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo ngành xét tuyển của Trường năm 2022.

ĐXT = Tổng điểm thi 3 môn tốt nghiệp THPT theo tổ hợp các môn xét tuyển + ĐƯT

Đối tượng ưu tiên và khu vực ưu tiên áp dụng theo quy chế tuyển sinh Đại học năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

3. Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQG HN)

3.1. Thời gian nhận hồ sơ:

- Đợt 1: từ 01/03/2022 đến 20/06/2022;

- Đợt bổ sung (nếu có): Nhà trường sẽ thông báo sau khi có kết quả xét tuyển đợt 1.

3.2. Cách thức nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển:

- Hồ sơ xét tuyển gồm: Phiếu đăng ký xét tuyển phương thức ĐGNL; Bản công chứng kết quả bài thi ĐGNL của ĐHQG HN; Bản công chứng Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân của thí sinh; Lệ phí xét tuyển 100.000đ/thí sinh. (Thí sinh tải mẫu phiếu đăng ký xét tuyển tại cổng thông tin tuyển sinh của Trường: https://tuyensinh.epu.edu.vn/).

- Hồ sơ nộp trực tiếp tại bộ phận tuyển sinh của Trường hoặc qua đường bưu điện.

3.3. Các điều kiện xét tuyển: Thí sinh có điểm đánh giá năng lực (ĐGNL) năm 2022 của Đại học Quốc gia Hà Nội đạt từ 80/150 điểm trở lên. Điểm xét tuyển (ĐXT) được quy về thang điểm 30 như sau:

ĐXT = Điểm ĐGNL * 30/150 + ĐƯT

(Đối tượng ưu tiên và khu vực ưu tiên áp dụng theo quy chế tuyển sinh Đại học năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

4. Xét tuyển thẳng

Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thực hiện theo Khoản 2, Điều 7 của Quy chế tuyển sinh ban hành theo Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

V. Chỉ tiêu phân theo ngành đào tạo

Phương án tuyển sinh Đại học Điện lực năm 2022

Phương án tuyển sinh Đại học Điện lực năm 2022

Phương án tuyển sinh Đại học Điện lực năm 2022

Phương án tuyển sinh Đại học Điện lực năm 2022

Phương án tuyển sinh Đại học Điện lực năm 2022

VI. Học phí và lộ trình tăng học phí

Phương án tuyển sinh Đại học Điện lực năm 2022

Phương án tuyển sinh Đại học Điện lực năm 2022 được Khoahoc chia sẻ trên đây. Với nội dung trên đây hy vọng sẽ giúp ích cho các em chọn lựa các ngành phù hợp với mình nhất. Ngoài việc tham khảo phương án tuyển sinh của trường Học viện chính sách và phát triển, các em có thể tham khảo thêm tài liệu học tập lớp 12 được Khoahoc cập nhật liên tục theo chương trình sách giáo khoa.

  • 85 lượt xem
Chủ đề liên quan