Trong thí nghiệm đầu tiên, chúng ta đã quan sát được hiện tượng xảy ra với hai quả bóng bay sau khi bị cọ xát. Vì sao có hiện tượng này? Nếu dùng các vật khác thay thế cho quả bóng bay thì có hiện tượng xả ra tương tự hay không?

  • 1 Đánh giá

II. Hai loại điện tích

Trong thí nghiệm đầu tiên, chúng ta đã quan sát được hiện tượng xảy ra với hai quả bóng bay sau khi bị cọ xát. Vì sao có hiện tượng này? Nếu dùng các vật khác thay thế cho quả bóng bay thì có hiện tượng xả ra tương tự hay không?

Bài làm:

Có hiện tượng này bởi vì 2 quả bóng bay bị nhiễm điện cùng dấu. Nếu dùng các vật khác thay thế cho quả bóng bay thì nó có thể hút nhau hoặc đẩy nhau.

  • 25 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021