Unit 20: Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside? Lesson 3

 • 1 Đánh giá

Dưới đây là phần Lesson 3 của Unit 20: Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside? (Cái nào thú vị hơn, cuộc sống ở thành thị hay cuộc sống ở nông thôn?) - Một chủ điểm rất đáng quan tâm trong chương trình Tiếng Anh 5 giới thiệu về chủ đề xuyên suốt toàn bài. Bài viết cung cấp gợi ý giải bài tập và phần dịch nghĩa giúp bạn hiểu và làm bài tập tốt hơn.

 • 1. Listen and repeat

 • 2. Listen and mark the sentence intonation. Then say the sentences aloud

 • 3. Let’s chant

1. Listen and repeat (Nghe và lặp lại)

 • 1. Which one is bigger, London or Hue? (Cái nào lớn hơn, Luân Đôn hay Huế?)
  => I think London is. (Tôi nghĩ Luân Đôn lớn hơn.)
 • 2. Which one is more beautiful, Ha Long City or Nha Trang? (Cái nào đẹp hơn, Thành phố Hạ Long hay Nha Trang?)
  => I think Ha Long City is. (Tôi nghĩ Thành phố Hạ Long đẹp hơn.)

2. Listen and mark the sentence intonation. Then say the sentences aloud (Nghe và đánh dấu ngữ điệu của câu. Sau đó đọc to những câu sau)

1.

A: Which one is bigger, New York City or London? (Cái nào lớn hơn, Thành phố New York hay Luân Đôn?)

B: I think London is. (Tôi nghĩ Luân Đôn lớn hơn.)

2.

A: Which one is larger, New York City or Da Nang? (Cái nào rộng lớn hơn, Thành phố New York hơn Đà Nẵng?)

B: I think New York City is. (Tôi nghĩ Thành phố New York lớn hơn.)

3.

A: Which one is more beautiful, London or Sydney? (Cái nào đẹp hơn, Luôn Đôn hay Sydney?)

B: I think London is. (Tôi nghĩ Luân Đôn đẹp hơn.)

3. Let's chant. (Chúng ta cùng ca hát)

Which one is more...? (Cái nào … hơn?)

 • Which one is more beautiful, (Cái nào đẹp hơn,)
 • Which one is more peaceful, (Cái nào thanh bình hơn,)
 • Which one is more exciting, (Cái nào thú vị hơn,)
 • London or Ha Noi? (Luân Đôn hay Hà Nội?)
 • I think Ha Noi is. (Tôi nghĩ là Hà Nội.)
 • It's more beautiful. (Nó đẹp hơn.)
 • It's more peaceful . (Nó thanh bình hơn.)
 • And it's more exciting. (Và nó thú vị hơn.)

4. Read and answer (Đọc và trả lời)

Hướng dẫn dịch:

Xin chào. Tên mình là Anna. Mình sống ở Liverpool, một thành phố rất lớn ở nước Anh. Nó có nhiều người và những tòa nhà thú vị. Nó rất ồn ào. Nhưng mình thích sống ở đây bởi vì cuộc sống náo nhiệt.

Trong suốt kỳ nghỉ hè, mình thường ở cùng ông bà ở King's Lynn, một thị trấn nằm ở phía đông nước Anh, ở một tỉnh/hạt gọi là Norfolk. Nó nhỏ hơn nhiều và yên tĩnh hơn Liverpool. Có ít người ở đây, nhưng những cửa hàng thật đẹp và đồ dùng thì rẻ. Mình thích Norfolk bởi vì mọi người rất thân thiện.

 • 1. Anna sống ở đâu?
  She lives in Liverpool. (Cô ấy sống ở Liverpool.)
 • 2. Cô ấy thường đi đâu vào kỳ nghỉ hè của mình?
  She often goes to King's Lynn. (Cô ấy thường đi đến King's Lynn.)
 • 3. Cái nào nhỏ hơn, Liverpool hay King's Lynn?
  King's Lynn is. (King's Lynn nhỏ hơn.)
 • 4. Cái nào ồn ào hơn, Liverpool hay King's Lynn?
  Liverpool is. (Liverpool ồn ào hơn.)
 • 5. Đồ dùng ở đâu đắt hơn, ở Liverpool hay ở King's Lynn?
  Things in Liverpool are more expensive than in King's Lynn. (Đồ dùng Ở Liverpool đắt hơn Ở King's Lynn.)

5. Write about where you live (Viết về nơi em sống)

 1. My name's Thanh. I live in Cam Ranh City.
 2. It's a small city of Khanh Hoa Province in Viet Nam.
 3. There are not so many people here.
 4. It's much smaller and quieter than Ho Chi Minh City.
 5. I enjoy living here because it's peaceful and it has delicious seafood.

Hướng dẫn dịch:

 1. Tên tôi là Thanh. Tôi sống ở Thành phố Cam Ranh.
 2. Nó là một thành phố nhỏ của tỉnh Khánh Hòa ở Việt Nam.
 3. Không có nhiều người ở đây lắm.
 4. Nó nhỏ hơn nhiều và yên tĩnh hơn Thành phố Hồ Chí Minh.
 5. Tôi thích sống ở đây bởi vì nó thanh bình và nó có hải sản ngon.

6. Project (Dự án)

Compare the place where you live with another place (So sánh nơi mà bạn sống với những nơi khác.)

7. Colour the stars (Tô màu những ngôi sao)

Bây giờ tôi có thể..

 1. hỏi và trả lời những câu hỏi về so sánh nơi chốn.
 2. nghe và gạch dưới những đoạn văn về so sánh nơi chốn.
 3. đọc và gạch dưới những đoạn văn về so sánh nơi chốn.
 4. viết về nơi tôi sống.

 • 1 lượt xem