Getting started Unit 8: Films

 • 1 Đánh giá

Đây là phần khởi động của unit 8 với chủ đề xuyên suốt là Films. Phần này sẽ giúp cho bạn học có cái nhìn tổng quan về chủ đề, giới thiệu các từ vựng và ngữ pháp liên quan. Bài viết là lời gợi ý về bài tập trong sách giáo khoa.

 • 1. Listen and read

 • b. Find the questions in the conversation that ask about Crazy Coconut

Getting started – Unit 8: Films

1. Listen and read (Nghe và đọc)

Dịch:

 • Dương: Mình chán quá. Cậu có kế hoạch gì tối nay không?
 • Mai: Không... Chúng ta sẽ làm gì?
 • Dương: Chúng ta đi xem phim nhé?
 • Mai: Ý kiến hay đấy! Chúng ta sẽ xem gì?
 • Dương: Chúng ta hãy xem phần phim ảnh của tờ báo kìa. Nó đề là phim Cát trắng đang chiếu ở rạp Kim Đồng lúc 8 giờ tối nay.
 • Mai: Nó là phim kinh dị. Phim đó làm mình sợ lắm.
 • Dương: Được thôi, cũng có phim Cây dừa điên đang chiếu ở rạp Ngọc Khánh.
 • Mai: Đó là phim gì?
 • Dương: Phim hài lãng mạn.
 • Mai: Nó nói về gì?
 • Dương: Nó nói về nữ giáo sư nổi tiếng và một nam ngôi sao phim ảnh. Họ bị đắm tàu trên đảo sa mạc và phải sống cùng nhau. Mặc dù vị giáo sư lúc đầu rất ghét nam ngôi sao điện ảnh, nhưng sau đó cô ấy đã đem lòng yêu anh ta vào cuối phim.
 • Mai: Ai đóng vậy?
 • Dương: Ngôi sao Julia Roberts và Brad Pitt.
 • Mai: Những nhà phê bình nói gì về nó?
 • Dương: Hầu hết họ nói rằng nó rất hài hước và mang tính giải trí.
 • Mai: ừ, mình biết rồi. Tại sao chúng ta không quyết định khi chúng ta đến đó?
 • Dương: Được, ý kiến hay đấy!

a. Read the conversation again and answer the questions (Đọc bài đàm thoại lần nữa và trả lời những câu hỏi.)

1. What does Duong suggest doing tonight?

 • A. Watching a TV show.
 • B. Watching a film
 • C. Staying at home.

2. Where does Duong find cinema information?

 • A. In a newspaper
 • B. By asking Mai.
 • C. On the Internet.

3. Why doesn't Mai want to see White Sands?

 • A. She doesn't like that type of film
 • B. It's not on at the right time.
 • C. She has seen the film before.

4. How do critics feel about Crazy Coconut?

 • A. They all like it.
 • B. They don't like it.
 • C. Many of them like it.

5. Which film do Mai and Duong decide to watch?

 • A. White Sands.
 • B. Crazy Coconut.
 • C. They haven't decided yet.

=> Phần in đậm là câu trả lời.

b. Find the questions in the conversation that ask about Crazy Coconut. Then listen, check and repeat the questions.(Tìm những câu hỏi trong bài đàm thoại mà hỏi về phim Crazy Coconut (Cây dừa điên). Sau đó nghe, kiểm tra và lặp lại các câu hỏi.)

 • a. Type of film (Loại phim): What kind of film is it? (Thể loại phim là gì?)
 • b. Actors/Stars ( Diễn viên/ ngôi sao): Who does it star? (Ai là ngôi sao?)
 • c. The plot (Cốt truyện): What is it about? (Nó nói về cái gì?)
 • d. Review (Đánh giá, ý kiến nhà phê bĩnh về bộ phim) : What have critics said about it? (Những ý kiến đánh giá về nó là gì?)

2. Match the types of films with their definitions. Then listen, check and repeat. (Nối những loại phim với định nghĩa của chúng. Sau đó nghe, kiểm tra và lặp lại)

 1. A film that tries to make audiences laugh (Một bộ phim cố gắng làm cho khán giả cười.)
  =>Comedy (Phim hài)
 2. A film that features cartoon characters. (Một bộ phim có các nhân vật hoạt hình.)
  =>Animation (Phim hoạt hình)
 3. A film that is set in the future, often featuring science. (Một phim diễn ra ở tương lai, thường nói về khoa học.)
  =>Science fiction (Khoa học viễn tưởng)
 4. A film that tells an exciting story about murder or crime. (Một phim nói về một câu chuyện thú vị về kẻ sát nhân hoặc tội phạm.)
  =>Thriller (Phim ly kỳ, kỳ dị)
 5. A film which combines comedy with a love story. (Một phim kết hợp hài hước ket hop với một câu chuyện tình yêu.)
  =>Romantic comedy (Phim lãng mạn hài huoc)
 6. A film that show real life events or stories. (Một phim thể hiện những sự kiện hoặc câu chuyện đời sống thực)
  =>Documentary (Phim tài liệu)
 7. A film in which strange and frightening things happen. (Một phim trong đó những,điều đáng sợ và kỳ lạ xảy ra.)
  =>Horror (Phim kinh dị)
 8. A film that usually features lots of stunts and fighting. (Một phim thường có nhiều trò nguy hiểm và đánh nhau.)
  =>Action (Phim hành động)

Are there any other types of films you can add to the list?
(Có loại phim nào khác mà bạn có thể thêm vào danh sách trên không?)

 • Historic film: about events and story is the past.
 • Phim lịch sử: nói về những sự việc và càu chuyện trong quá khứ.
 • Sport film: story about sport.
 • Phim thể thao: nói về những sự kiện thể thao.

3a. Think of a film. Fill in the blanks below. (Nghĩ về một phim. Điền vào chỗ trống bên dưới)

“Iron man”

 • Type of film (Loại phim): action film
 • Actors/ stars (Diễn viên/ ngôi sao): Robert, John
 • The plot - (Cốt truyện): It is about a hero called “iron man” with supper power. He did a lot of things to save the world out of bad guys. (Bộ phim kể về một anh hùng được gọi là người sắt. Anh ta đã làm nhiều việc để cứu thế giới khỏi những kẻ xấu xa.)
 • Reviews (Đánh giá): Many critics like it. (Nhiều nhà phế bình thích nó.)

b. In pairs, interview each other and try to guess the film. (Làm theo cặp, phỏng vấn nhau và cố gắng đoán phim)

Ví dụ:

 • A: What kind of film is it?
 • B: It’s an action film
 • A: Who does it star?
 • B: It star Daniel Craig
 • A: What is it about?
 • B: It’s about a spy called 007
 • A: Is it skyfall?
 • B: Yes!

Dịch:

 • A : Loại phim đó là gì?
 • B: Nó là một phim hành động.
 • A: Ai đóng?
 • B: Nó có ngôi sao Daniel Craig đóng.
 • A: Nó nói về gì?
 • B: Nó nói về một điệp viên được gọi là 007.
 • A: Nó là Skyfall phải không?
 • B: Đúng!

 • 3 lượt xem