Project Unit 12: An overcrowded world

  • 1 Đánh giá

Phần "Project" sẽ giúp bạn học tìm hiểu thế giới xung quanh và các vấn đề xoay quanh chủ đề "An overcrowded world" (Một thế giới đông đúc hơn). Bài viết sau là gợi ý mang tính tham khảo, bạn đọc có thể tự thực hiện theo ý tưởng của riêng mình.

Project – Unit 12: An overcrowded world.

Divide the class into groups of four or five. (Chia lớp thành những nhóm 4 hoặc 5 người)

1. Each group searches for under-populated place. (Mỗi nhóm tìm những nơi ít dân số.)

2. Note down some facts about the place. (Ghi chú vài điều về nơi đóJ

  • Which place is it? (Đó là địa điểm nào?)
  • What life is like there? (Cuộc sống ở đó như thế nào?)
  • What can be the cause(s) of this small population. (Điều gì có thể là nguyên nhân của dân số nhỏ?)

Then each group present their project to the class. (Sau đó mỗi nhóm lên trình bày với lớp về đề tài của họ.)

Giải:

Sweden (Thụy điển)

  • Population: over 10 million
  • It’s considered one of the happiest countries. (Nó được coi là một trong những đất nước hạnh phúc nhất)
  • The marriage rate there is low. (tỉ lệ kết hôn ở đó không cao.)
  • Its education system is one of the best in the world. (Hệ thống giáo dục của nó là một trong những hệ thống tốt nhất trên thế giới)

Trình bày với lớp:

Hello everyone, now I am going to tell you about Sweden, one of the happiest countries in the world. Sweden is located in the northern Europe. It has a population of more than 10 million, which is quite small. The marriage rate here is low, which is one of the reasons why its population is so small. Besides, the birth rate is low too and the average longevity is high due to good healthcare system. The education system here is one of the best systems in the world. Sweden is also the place where the Nobel prize is awarded. Thanks for listening. Any questions?

Dịch bài:

Chào mọi người, bây giờ mình sẽ kể cho mọi người nghe về quốc gia Thụy Điển, một trong những quốc gia hạnh phúc nhất trên thế giới. Thụy Điển nằm ở Bắc Âu. Dân số cảu nó là hơn 10 triệu dân, một con số khá nhỏ. Tỷ lệ kết hôn ở đây thì khá thấp, đó cũng được xem là một trong những nguyên nhân tại sao dân số của nó nhỏ như vậy. Bên cạnh đó, tỉ lệ sinh cũng khá thấp và tuổi tho trung bình thì khá cao nhờ vào hệ thống y tế tuyệt vời. Hệ thống giáo dục ở đây là một trong những hệ thống tốt nhất trên thế giới. Thụy Điển cũng là nơi mà giải Nobel được trao. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Có ai có câu hỏi nào không nhỉ?


  • 20 lượt xem