Skills 2 Unit 2: Health

 • 1 Đánh giá

Phần Skills 2 sẽ giúp bạn học luyện tập về hai kỹ năng Listening (nghe) và Writing (viết) thông qua chủ đề Health (sức khỏe). Bài viết là gợi ý về giải bài tập trong sách giáo khoa.

 • 2. Listen to the interview with an ironman. Tick the problems he had as a child

 • 3. Listen to the interview again. What advice does he give about preparing for the event?

Listening

1. Look at the picture below. Discuss the following questions with a partner (Nhìn vào bức tranh bên dưới. Thảo luận những câu hỏi sau với một người bạn)

 1. What sports do people do in the Olympics? - They do many sport activities: swimming, aerobics, running...
 2. The Olympic sport below is sometimes called "the Ironman event". Why? - Because many strong people attend this event.

2. Listen to the interview with an ironman. Tick the problems he had as a child (Nghe bài phỏng vấn với một người sắt. Chọn vấn đề mà anh ấy có khi từng là một đứa trẻ)

 • headache : đau đầu
 • stomachache : đau bụng
 • toothache : đau răng
 • allergy : dị ứng
 • sick : ốm

Trả lời: sick, allergy

3. Listen to the interview again. What advice does he give about preparing for the event? (Nghe lại bài phỏng vấn. Anh ấy đưa ra lời khuyên nào về việc chuẩn bị cho sự kiện?)

 • Do more exercise : tập luyện
 • Eat more fruit/ vegetables : ăn nhiều hoa quả/ rau xanh
 • Sleep more : ngủ nhiều hơn
 • Eat less junk food : ăn ít đồ ăn vặt
 • Watch less TV : xem ít TV

Trả lời: do more exercise, eat more fruit/vegetables, sleep more

4. Are the following sentences true (T) or false (F)? (Những câu sau đây đúng hay sai?)

 1. He wanted to do sports because of his friends. (Anh ấy muốn chơi thể thao vì bạn bè của anh ấy) T
 2. Taking up sports was easy. (Theo đuổi sự nghiệp thể thao rất dễ dàng) F
 3. He takes part in this event only in Vietnam. (Anh ấy chỉ tham gia sự kiện này ở Việt Nam) F
 4. In this event, you swim, run and climb. (Trong sự kiện này, bạn phải bơi, chạy và leo trèo) F
 5. This event uses more than 6000 calories. (Sự kiện này hao tổn hơn 6000 calo) T

5. Discuss in groups (Thảo luận theo nhóm)

 1. Why is the triathlon a difficult event? (Tại sao cuộc thi phối hợp 3 môn lại là một sự kiện khó?)
 2. Can you think of other Olympic sports that are harder/easier? (Bạn có thể nghĩ đến môn thể thao ở Olympics nào khó hơn hoặc dễ hơn không?)
 3. Would you like to try the triathlon one day? Why/ Why not? (Bạn có muốn thử ba môn phối hợp vào một ngày nào đó không? Tại sao có/ Tại sao không?)

Trả lời:

 1. Because you have to do 3 activities: swim, run, and ride a bike.
 2. Yes, I think badminton is easier than triathlons.
 3. Yes, I think it will be challenging. / No, I think I can't do it.

Writing

6. Look at Dr. Law's advice page. Can you match the problems with the answers? (Nhìn vào trang lời khuyên của bác sĩ Law. Bạn có thể nối những vấn đề với câu trả lời thích hợp không?)

1. Dear Dr. Law,
I play computer games and watch TV a lot. My eyes feel really dry. What should I do?
Thanks in advance,
Quang

a. Dear ___

I think you should set your alarm for 8a.m., or 9a.m. It’s good to maintain your usual sleep pattern. Try to exercise, or do something healthy once you are awake.

Stay healthy,

Dr. Law

2. Dear Dr. Law,
I love burgers and chips, but I’m putting on weight. What can I do?
Regards,
Barry

b. Dear ___

You can start to count your calories. Then think about how much exercise you do. Eat less junk food, and exercise more. You should be fine.

Stay healthy,

Dr. Law


3. Dear Dr. Law,
By the weekend I’m so tired. Do you think I should sleep in, or wake up at the usual time on Saturday and Sunday?
Thank you!
Tim

c. Dear ___

You should try to rest your eyes. Also, try the 20-20-20 rule: every twenty minutes look away about 20 feet for 20 seconds. Easy to remember, right?

Stay healthy,

Dr. Law

Trả lời: 1-c, 2-b, 3-a

Dịch:

1. Chào bác sĩ Law,

Cháu chơi máy tính và xem TV rất nhiều. Mắt của cháu rất khô. Cháu nên làm gì?

Cám ơn về lời khuyên,

Quang

c. Chào Quang

Cháu nên để mắt được nghỉ. Và hãy thử quy tắc 20-20-20: mỗi 20 phút hãy nhìn xa khoảng 20 bước chân trong vòng 20 giây. Dễ nhớ phải không?

Giữ gìn sức khỏe,

Bác sĩ Law

2. Chào bác sĩ Law,

Cháu rất thích burger và khoai tây chiên, nhưng cháu đang tăng cân. Cháu có thể làm gì bây giờ?

Thân mến,

Barry

b. Chào Barry

Cháu có thể bắt đầu đếm lượng calo rồi đấy. Sau đó nghĩ xem cháu tập thể thao bao lâu. Ăn ít đồ ăn vặt và tập luyệ nhiều hơn nữa nhé. Cháu sẽ ổn thôi.

Giữ gìn sức khỏe,

Bác sĩ Law

3. Chào bác sĩ Law,

Vào cuối tuần cháu mệt mỏi lắm. Bác có nghĩ cháu nên ngủ nướng, hoặc thức dậy vào một thời điểm nhất định vào thứ 7 và chủ nhật không ạ?

Cám ơn bác!

Tim

a. Chào Tim

Bác nghĩ cháu nên đặt chuông báo thức lúc 8 giờ sáng, hoặc 9 giờ sáng. Sẽ rất là tốt nếu cháu duy trì thói quen ngủ cố định như vậy. Thử tập thể dục hoặc làm gì đó tốt cho sức khỏe một khi cháu thức dậy nhé.

Giữ gìn sức khỏe,

Bác sĩ Law

7. Work in pairs. Choose one of the problems. Student A writes the problem, and student B writes the reply (Làm việc theo cặp. Chọn một trong những vấn đề. Học sinh A viết ra vấn đề, học sinh B viết câu trả lời)

Ví dụ:

 • Anna: plays outside all day/has sunburn/has a temperature -> You should sunbathe less.
 • Ngoc: feels weak/feels tired/sleeps in -> You should go to bed early.
 • Khang: eats too much/has stomachache/feels sick -> You should eat less.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

6. Look at Dr. Law's advice page. Can you match the problems with the answers? (Nhìn vào trang lời khuyên của bác sĩ Law. Bạn có thể nối những vấn đề với câu trả lời không?)

7. Work in pairs. Choose one of the problems. Student A writes the problem, and student B writes the reply.

(Làm việc theo cặp. Chọn một trong những vấn đề. Học sinh A viết ra vấn đề, học sinh B viết câu trả lời.)

=> Xem hướng dẫn giải


 • 22 lượt xem