Communication Unit 12: An overcrowded world

 • 1 Đánh giá

Phần communication sẽ giúp bạn học bổ sung thêm các từ mới liên quan đến chủ đề, vận dụng ngữ pháp đã học về so sánh hơn và so sánh hơn nhất để viết câu và đoạn văn. Bài viết sau là gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa. Một số phần bạn đọc có thể tự viết theo ý của mình.

Communication – Unit 12: An overcrowded world

Từ vựng bổ sung:

 • Densely populated: mật độ dân số dày đặc
 • Density: Mật độ dân số
 • Physician: nhà vật lý
 • Slavery: Chế độ chiếm hữu nô lệ

1. Look at the pictures and discuss (Nhìn vào những bức tranh và thảo luận)

Giải:

 1. What places they are. (Chúng là những nơi nào)
  =>big city (thành phô" lớn), desert (sa mạc)
 2. How they are different. (Chúng khác nhau như thế nào?)
  =>Big city is beautiful with bridges, buildings. It’s overcrowded. (Thành phố lớn xinh đẹp với những cây cầu, tòa nhà. Nó quá đông đúc.)
  =>The desert is quiet. (Sa mạc thì yên tĩnh.)

2. Match the words below with the places in 1. (Nối những từ bên dưới với những nơi trong phần 3)

Giải:

 • Big city (Thành phô" lớn): high living Standard (tiêu chuẩn sống cao), clean water (nước sạch), densely-populated (mật độ dân cư đông), good education (giáo dục tốt), crime (tội phạm).
 • Desert (Sa mạc): poor healthcare (chăm sóc y tế nghèo nàn), crime (tội phạm), malnutrition (suy dinh dưỡng), hunger (đói).

3. Read the information about the two places. (Đọc thông tin bên dưới về hai nơi)

Dịch bài:

Mauritania, quốc gia hoang mạc ở châu Phi.

 • Diện tích: l,030,700km2 (quốc gia lớn thứ 29 thế giới)
 • Dân số: hơn 3 triệu người
 • Mật độ dân: 3 người/km2
 • Kinh tế: chủ yếu là nông nghiệp
 • Chăm sóc y tế: nghèo nàn, tỉ lệ trẻ sơ sinh tử vong cao
 • Những vấn đề: Á diện tích là hoang mạc, nô lệ, lao động trẻ em, đói
 • Sự thật kì lạ: phụ nữ béo phì được xem là xinh đẹp.

Hồng Kông

 • Diện tích: 1,104 km2
 • Dân số: hơn 7 triệu dân
 • Mật độ: hơn 6.000 người/km2
 • Kinh tế: công nghiệp dịch vụ và du lịch
 • Chăm sóc y tế: một trong những hệ thống y tế tốt nhất trên thế giới
 • Những vấn đề: quá đông đúc, tội phạm
 • Sự thật thú vị: Nhiều tòa nhà trọc trời nhất thế giới

4. Work in pairs. Use the information in 3 to talk about the differences between the two places. (Làm theo cặp. Sử dụng thông tin được cho trong phần 3 để nói về những điểm khác biệt giữa 2 nơi)

Giải:

 • The population of Mauritania is very small, only over three million people. Hong Kong is much larger. It has more than 7 million people. (Dân số ở Mairitania rất nhỏ, chỉ hơn 3 triệu người. Hồng Kông lớn hơn. Nó có hơn 6 triệu người.)
 • The area of Mauritania is very large, 1.030.700km2. Hong Kong is much smaller, it is only 1.104km2. (Diện tích Mauritania rất lớn, 1.030.700km2. Hồng Kông nhỏ hơn nhiều, nó chỉ 1.104km2.)
 • The main economy is agriculture in Mauritania. Whereas, Hong Kong has service industry and tourism. (Nền kinh tế chính ở Mauritania là nông nghiệp. Trong khi đó, Hồng Kông có ngành công nghiệp dịch vụ và du lịch.)
 • Hong Kong’s healthcare is considered to be one of the best system in the world. That of Mauritania is much worse, people are poorer and infant death rate here is also high due to bad living condition. (Y tế của Hồng Công được coi là hệ thống tốt nhất trên thê giới. Trong khi ở Mauritania thì tồi tệ hơn nhiều, người dân nghèo hơn và tỉ lệ chết ở trẻ sơ sinh thì cũng cao vì điều kiện sống tồi tệ)
 • Mauritania has three quaters desert, slavery, child labour and hunger. Hong Kong is overcrowded and crime is also one of its problems. ( Mauritania có ¾ diện tích là sa mạc, có chế độ chiếm hữu nô lệ, lao động trẻ em và đói kém. Hồng Công thì quá đông dân cư và tội phạm là một trong những vấn đề của nó.)
 • Hong Kong has most skyscrapers in the world which is one unusual fact of it. The strange fact in Mauritania is that obese women are considered beautiful. (Hồng Công có nhiều nhà chọc trời nhất thê giới, điều mà làm nó trở nên kì lạ. Điều kì lạ ở Mauritania là phụ nữ béo phì thì được coi là đẹp.)

 • 4 lượt xem