Communication Unit 8: Films

 • 1 Đánh giá

Phần Communication tập trung vào luyện tập giao tiếp tiếng Anh theo chủ đề "Films". Bài học giúp bạn học rèn luyện các kỹ năng làm việc nhóm, thực hiện khảo sát các câu hỏi liên quan đến chủ đề. Bài viết sau là gợi ý mang tính tham khảo, các bạn có thể thực hiện theo ý tưởng của riêng mình.

 • 1. Listen to the conversation and fill in the blanks with the words you hear

Communication – Unit 8: Films

1. Listen to the conversation and fill in the blanks with the words you hear. (Nghe bài đàm thoại và điền vào chỗ trống với những từ nghe được)

 • Nick: Excuse me, Duong I’m dong a (1) survey about favourites actors. Would it be OK if I asked you a few questions?
 • Duong: Sure, go ahead, Nick.
 • Nick: Who do you think is the best (2) actor?
 • Duong: It’s (3) Tom Cruise
 • Nick: And who do you think is the best (4) actress?
 • Duong: I think (5) Angelina Jolie is.
 • Nick: Thank you.

Dịch:

 • Nick: Xin lỗi Dương. Mình đang làm một cuộc khảo sát về những diễn viên yêu thích. Minh hỏi bạn vài câu hỏi được không?
 • Dương: Được thôi. Cứ hỏi đi Nick.
 • Nick: Bạn nghĩ ai là diễn viên nam hay nhất?
 • Dương: Đó là Tom Cruise.
 • Nick: Và bạn nghĩ ai là diễn viên nữ hay nhất?
 • Dương: Mình nghĩ là Angelina Jolie.
 • Nick: Cảm ơn nhé.

2. Work in groups of six or eight. Each student chooses one of the following sets of survey questions. (Làm theo nhóm từ 6-8 người. Mỗi học sinh chọn một trong những nhóm câu hỏi khảo sát sau)

Survey on favourite actors (Khảo sát về diễn viên yêu thích)

 1. Who do you think is the best actor? (Bạn nghĩ ai là nam diễn viên hay nhất?)
 2. Who do you think is the best actress? (Bạn nghĩ ai làm nữ diễn viên hay nhất?)

Survey on the best films (Khảo sát về những phim hay nhất)

 1. What is the best film you've seen recently? (Bộ phim hay nhất mà cậu xem gần đây là gì?)
 2. Who did it star? (Ai đóng phim đó?)

Survey on action films (Khảo sát về phim hành động)

 1. Do you enjoy action films? (Bạn thích phim hành động không?)
 2. Is it OK for young kids to see violence on TV? (Trẻ em nhỏ xem cảnh bạo lực trên ti vi có được không?)

Survey on cartoons (Khảo sát về phim hoạt hình)

 1. Do you like to watch cartoons? (Bạn có thích xem phim hoạt hình không?)
 2. Who is your favourite character? (Ai là nhân vật yêu thích của bạn?)

Ví dụ:

Survey about the best films

Name

What is the best film you’ve seen recently?

Who did it star

Nam

Deadpool

Tim Miller

Hoa

Kingsman

Taron Egerton

Dat

Deadpool

Tim Miller

Binh

La La Land

Ryan Gosling, Emma Stone

Lan

La La Land

Ryan Gosling, Emma Stone

Phuong

Deadpool

Tim Miller

Ngoc

La La Land

Ryan Gosling, Emma Stone

3. Make notes of your results. (Ghi chú cho các kết quả)

Hướng dẫn:

 • Most people I have surveyed like Deadpool and La La Land most. (Hầu hết mọi người tôi phỏng vấn đề thích Deadpool và La La Land nhất.)
 • Some people like “Kingsman”. (Một vài người thích Kingsman)
 • And no one like any horror film. (và không ai thích phim kinh dị.)

4. Join another group. Report your results to those group members. (Tham gia một nhóm khác. Báo cáo kết quả của cho những thành viên nhóm đó.)


 • 9 lượt xem