Project Unit 11: Travelling in the future

 • 1 Đánh giá

Phần Project giúp các bạn vận dụng các kiến thức đã học để sáng tạo ra những ý tưởng về phương tiện trong tương lai. Phần này còn luyện tập cho bạn học kỹ năng thuyết trình bằng tiếng Anh. Bài viết sau mang tính tham khảo, bạn đọc có thể tự viết theo ý tưởng của riêng mình.

Project – Unit 11: Travelling in the future

In groups, brainstorm ideas for your future means of transport. Think about the following: (Làm theo nhóm, dưa ra những ý tưởng cho phương tiện trong tương lai của. Bạn có suy nghĩ về những điều sau)

 • Where does it travel? Does it fly, float, drive or something else? (Nó đi đâu? Nó có bay, nổi, lái hay làm gì khác không?)
  => High-speed train will go around the city. It is driverless train. (Tàu lửa cao tốc sẽ đi vòng quanh thành phố.Nó không có người lái.)
 • How dóe it travel? Do you pedal it? Or is it electric? Is it solar-powered or wind powered? (Nó đi như thế nào? Bạn có đạp nó không? Hay nó bằng điện? Nó bằng năng lượng mặt trời hay gió?)
  => It will drive around the city. It uses electricity and is solar-powered. (Nó sẽ lái quanh thành phố. Nó sử dụng điện và được làm bằng điện mặt trời.)
 • Who drives it? Is it driverless? (Ai lái nó? Nó là tàu không người lái phải không?)
  => It’s driverless. (Nó là tàu không người lái.)
 • What does it look like. (Nó trông như thế nào?)
  => It’s like an airplane without wings. (Nó trông như một máy bay nhưng không có cánh.)
 • What are its benefits? (Lợi ích của nó là gì?
  => It helps people travel faster and safer. (Nó giúp người ta đi nhanh hơn và an toàn hơn.)

Design a presentation about your future transport with your group. (Thiết kế một bài nói về phương tiện tương lai với các nhóm bạn)

Giải:

Hello everyone. Today I am going to talk to you about my future transport. It is the high-speed train. The train will go around the city at speed 300 kph. It’s a driverless train. It will use solar energy so it will be enviromentally- friendly. It will look like an airplane without wings. Inside it is equiped with convenient furnitures. It will help people travel faster and safer. Thanks for listening. Any questions?

Dịch:

Xin chào mọi người. Hôm nay tôi sẽ kể cho mọi người nghe về phương tiện tương lai của tôi. Đó là tàu cao tốc. Tàu sẽ đi vòng quanh thành phố với tốc độ 300 km/h. Nó Là tàu không người lái. Nó sẽ sử dụng năng lượng mặt trời. Nó trông như một máy bay không có cánh. Bê trong nó được trang bị nội thất tiện nghi. Nó sẽ giúp người ta đi nhanh hơn và an toàn hơn. Cảm ơn đã lắng nghe. Có câu hỏi nào không ạ?


 • 40 lượt xem