Getting started Unit 9: Festivals around the world

 • 1 Đánh giá

Đây là phần khởi động của unit 9 với chủ đề xuyên suốt là Festivals around the world (Các lễ hội trên thế giới). Phần này sẽ giúp cho bạn học có cái nhìn tổng quan về chủ đề, giới thiệu các từ vựng và ngữ pháp liên quan. Bài viết là lời gợi ý về bài tập trong sách giáo khoa.

 • 1. Listen and read

 • 2. Write the festivals in the box under the pictures. Then listen and repeat

Getting started – Unit 9: Festivals around the world

1. Listen and read (Nghe và đọc.)

Dịch bài:

 • Giáo viên: Em chọn lễ hội nào, Nick?
 • Nick: Thật ra, em chọn một lễ hội Việt Nam!
 • Giáo viên: Thật không? Em chọn lễ hội nào?
 • Nick: Em chọn Lễ hội đua voi ở Đắk Lắk. Em nghĩ voi là động vật tuyệt vời. Chắc chắn sẽ thú vị khi xem chúng đua.
 • Giáo viên: Được, thú vị đó. Còn em, Mai?
 • Mai: Em chọn Diwali. Nó là một lễ hội Ấn Độ
 • Giáo viên: Tại sao em chọn nó?
 • Mai: Dạ, nó được gọi là “Lễ hội Ánh sáng” và nó là một lễ hội tôn giáo. Em nghĩ những cây nến rất lãng mạn, và em thích pháo hoa. Trong suốt lễ hội Diwali có rất nhiều nến và pháo hoa.
 • Giáo viên: Đó là một sự lựa chọn hay. Còn em, Phong?
 • Phong: Em chọn lễ hội La Tomatina. Nó được tổ chức ở Tây Ban Nha ở một thị trấn nhỏ gọi là Bunol. Nó là một lễ hội mùa để ăn mừng việc thu hoạch cà chua.
 • Giáo viên: Em thích gì về nó?
 • Phong: Trong 1 giờ, người ta ném những quả cà chua vào nhau!
 • Giáo viên: Ồ! Nghe không bình thường cho lắm. Được, cuối cùng là Mi.
 • Mi: Em chọn một cái gì đó hơi khác. Đó là lễ hội âm nhạc được gọi là Burning Man. Nó được tể chức mỗi năm vào cuối tháng 8. Người ta đến sa mạc, dựng lều trại và tổ chức tiệc!
 • Giáo viên: Ồ! Đó là một lễ hội mới đấy! Nghe thật thú vị. Được, cô muốn các em viết bài báo cáo và nộp chúng cho cô...

a. Answer the following questions.(Trả lời những câu hỏi sau.)

 1. Did the teacher expect Nick to choose a Vietnamese festival? Why/ Why not? (Giáo viên có nghĩ Nick chọn lễ hội Việt Nam không? Tại sao?/ Tại sao không?)
  =>No, she didn’t because she said “Oh really?” to show her surprise. (Không, bởi vì cô ấy nói ràng “Thật vậy à?” để thể hiện sự ngạc nhiên của mình.)
 2. What do people do to celebrate Diwali? (Mọi người làm gì để kỷ niệm lễ hội De wall?)
  =>People light candles and display the fireworks. (Người ta thắp nến và trình diễn pháo hoa.)
 3. Which festival is held in a small town?(Lễ hội nào được tổ chức trong một thị trấn nhỏ?)
  =>It’s La Tomatina. (Chính là La Tomatina.)
 4. Why does Mi think her festival is unusual? (Tại sao Mi nghĩ rằng lễ hội của cô ấy không bình thường?)
  =>Because to ceblarate the festival, people go to the desert, make a camp, and have a party. (Bởi vì để ăn mừng lề hội, người ta đi đến sa mạc cắm trại, và tổ chức tiệc.)
 5. What should the students do after this discussion with the teacher? (Học sinh nên làm gì sau khi thảo luận với giáo viên?)
  =>They should write up reports and hand them into the teacher. (Họ nên viết ra báo cáo và nộp cho giáo viên)

b. Tick true (T) or false (F) (Đánh dấu chọn đúng (T) hay sai (F).)

 1. Nick chose the festival because he would like to see elephants racing.(Nick chọn lễ hội này bởi vì anh ấy muốn xem đua voi). (T)
 2. The “festival of Lights” is another name of Diwali.(“LỄ HỘI ÁNH SÁNG” là một tên khác của Diwali.) (T)
 3. People throw tomatoes at each other for one day at La Tomatina.(Người ta ném cà chua vào nhau trong một ngày ở La Tomatina). (F) - (for one hour only- Chỉ trong một giờ.)
 4. Burning Man is held in the desert. (Lễ hội Burning Man được tổ chức ở sa mạc.) (T)

2. Write the festivals in the box under the pictures. Then listen and repeat. (Viết những lễ hội trong khung vào dưới hình mỗi. Sau đó nghe và lặp lại.)

 1. Water festival (Lễ hội nước)
 2. Canes Film Festival (Lễ hội phim Cannes)
 3. Ghost day (Ngày ma quỷ)
 4. Tet (Ngày Tết)
 5. Rock in Rio (Lễ hội nhạc Rock ở Rio)
 6. Christmas (Lễ Giáng sinh)
 7. Halloween (Lễ hội Halloween - Lễ hội Hóa trang)
 8. Easter (Lễ Phục sinh)

3. Match the festivals below with the reasons they are held (Nối lễ hội bên dưới với những lý do mà chúng được tổ chức)

 • music/ art (âm nhạc/ nghệ thuật): Rock in Rio, Cannes Film Festival
 • seasonal (lễ hội theo mùa): Tet, Water Festival
 • religious (tôn giáo): Christmas, Easter
 • superstitious (mê tín): Halloween, Ghost Day

4. Compare your answers with a partner. (So sánh câu trả lời với bạn bè.)

Ví dụ:

 • A: I think Rock in Rio and the Cannes Film Festival are music arts festival.
 • B: I agree.
 • A: Which do you think are seasonal festivals?
 • B: I think Christmas and Easter. How about you?
 • A: I think Halloween and Ghost Day.

Dịch:

 • A: Mình nghĩ rằng Rock in Rio và Liên Hoan Phim Cannes là lễ hội nghệ thuật và âm nhạc.
 • B: Mình biết.
 • A: Bạn nghĩ cái nào là lễ hội theo mùa?
 • B: Mình nghĩ Giáng sinh và Phục sinh. Còn bạn?
 • A: Mình nghĩ Halloween và Ghost day.

5. Can you add more festivals to the groups in 3. (Bạn có thể thêm các lế hội vào các nhóm ở bài 3 không?)

Hướng dẫn:

 • Religious: Huong/ Bai Dinh/ Thay Pagoda festival (Lễ hội chùa Hương, Bái Đính, chùa thầy), Vu Lan festival (Lế Vu Lan)
 • Seasonal: Brand new Rice festival (Lễ hội cơm gạo mới)
 • Music/arts: Monsoon music festival (Nhạc hội gió mùa)
 • Superstitious: Wandering souls day (Lễ xá tội vong nhân)

 • 14 lượt xem