Language focus Review 3

 • 1 Đánh giá

Phần Language Focus - Review 3 sẽ giúp bạn học ôn lại toàn bộ phát âm, từ vựng và ngữ pháp (câu hỏi Wh_ và các trạng từ chỉ sự đối lập) đã học của cả 3 unit đã học đó là unit 7,8,9. Bài viết sau là gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.

Language focus – Review 3

Pronunciation

1. Choose the word whose the underlined part is pronounced differently. (Chọn một từ mà phần gạch dưới của nó được phát âm khác)

 1. Chọn B. Acted (hành động) vì “ed” của từ này được phát âm là /ɪd/ trong khi những từ còn lại phần gạch dưới ed lại được phát âm là /d/.
 2. Chọn C. fastened (siết chặt) vì “ed” của từ này được phát âm là /d/ trong khi những từ còn lại ed được phát âm là /t/.
 3. Chọn C. paraded (diễu hành) vì “ed” của từ này được phát âm là /ɪd/ trong khi những từ còn lại được phát âm là /d/.
 4. Chọn A. many (nhiều) vì chữ “a” của từ nàyđược phát âm là /e/ trong khi những từ còn lại được phát âm là /eɪ/.
 5. Chọn B. great (tuyệt vời) vì “ea” của từ này được phát âm là /eɪ/ còn những từ còn lại được phát âm là /e/.

2. Complete the two word webs with two-syllable words according to the stress pattern. (Hoàn thành hai mạng từ với những từ hai âm tiết dựa theo trọng âm.)

 • O'bey: re’ceive, po’lite, per’form, pre’pare, pa’rade
 • 'dancer: ‘beauty, ‘copy, ‘teacher, ‘classmate, ‘actor

Vocabulary

3. Write the phrases from the box under the road signs. (Viết những cụm từ ở khung bên dưới những biển báo đường bộ)

 1. Ahead only (Chỉ đi thẳng)
 2. No crossing (Cấm băng ngang)
 3. No right turn (Cấm rẽ phải)
 4. Right turn only (Chỉ rẽ phải)
 5. Railway crossing (Cảnh báo đường ray cắt ngang)

4. Complete the description of Diwali. Fill each blank with the correct form of the word in brackets.(Hoàn thành bài miêu tả lễ hội Diwali. Điền vào mỗi chỗ trống với một dạng từ thích hợp trong ngoặc đơn)

Hướng dẫn:

 1. celebration
 2. cultural
 3. performace
 4. parades
 5. festive

Dịch bài:

Diwali, Lễ hội ánh sáng Hindu giáo, là một ngày lễ quan trọng trong năm ở Ấn Độ. Lễ kỷ niệm Di wall đặc biệt được tổ chức khắp nước vào tháng 10 hoặc tháng 11. Lễ hội thể hiện sự giàu có về văn hóa của quốc gia này. Người ta mở cửa lớn, cửa sổ và thắp nến để chào mừng thần Lakshmi, thần của sự giàu có. Họ cũng thưởng thức âm nhạc, màn biểu diễn múa truyền thống và xem pháo hoa. Người ta cũng xem diễu hành với những xe diễu hành đẹp mắt. Có một không khí lễ hội rất đặc biệt khắp Ấn Độ trong suốt lễ hội Diwali.

5. Solve the crossword puzzle. (Giải câu đố ô chữ.)

Down (Hàng dọc)

 • 1. A type of film showing real people and events. (Một loại phim nói về người thật và việc thật.)
  => documentary (phim tài liệu)
 • 2.Comedies are usually hilarious. (Phim hài thường vui nhộn)
 • 3. Boring films make me sleep. (Những bộ phim nhàm chán thường làm tôi buồn ngủ.)

Across (Hàng ngang)

 • 4. A type of film about murder or crime. (Một loại phim về kẻ sát nhân hoặc tội phạm.)
  => thriller
 • 5. She was moved to tears by the film. (Cô ấy cảm động đến rơi nước mắt vì bộ phim.)
 • 6. A type of film featuring animated characters. (Một loại phim thể hiện những nhân vật hoạt hình.)
  => animation

Grammar

6. Match the questions with the answers (Nối những câu hỏi với câu trả lời)

A

B

1. Why do you like the Tulip festival? (Tại sao bạn thích lễ hội hoa Tulip?)

c. Because I love flowers and Dutch culture. (Bởi vì mình thích hoa và ván hóa Hà Lan)

2. What did you do at last year’s carnival? (Bạn đã làm gì vào ngày hội năm ngoái?)

f. I watched the parade and danced the samba. (Mình xem diễu hành và nhảy điệu samba.)

3. Where do they hold the Beer festival? (Họ tổ chức lễ hội bia ở đâu?)

a. Oh, it’s a popular festival in lots of countries including Viet Nam. (Ồ, nó là một lễ hội phổ biến ở nhiều nước bao gồm cả Việt Nam.)

4. When did you get this souvenir? (Bạn nhận quà lưu niệm này khi nào?)

b. When I went to the La Tomatina- Tomato festival in Spain. (Khi tôi đến La Tomatina - Lễ hội cà chua ở Tây Ban Nha.)

5. How did you take this photo? (Bạn đã chụp hình như thế nào?)

d. I had to stand on the balcony to get the whole view of the parade? (Tôi đã phải đứng trên ban công để xem toàn cảnh cuôc diễu hành.)

6. Which do you prefer, Diwali or Hanukkah? (Giữa Diwali và Hanukkah, bạn thích cái nào hơn?)

e. I like Diwali better. (Tôi thích Diwali hơn.)

7. Rewrite the sentences so that they have the same meaning as the original ones. Use the words given. (Viết lại câu để chúng có cùng nghĩa như câu ban đầu. Sử dụng từ được cho)

 1. The distance from Ha Noi to Can Tho is about 1877 kilometers. (Khoảng cách từ Hà Nội đến cần Thơ là khoảng 1.877km.)
  => It’s about 1,877 kilometers from Ha Noi to Can Tho.
 2. What is the distance between Hue and Da Nang? (Khoảng cách giữa Huế và Đà Nẵng là bao nhiêu?)
  => How far is it from Hue to Da Nang?
 3. There wasn’t much traffic when I was small.(Không có nhiều kẹt xe khi tôi còn trẻ.)
  => There didn’t use to be many traffic jams when I was young.
 4. Although they were tired, they wanted to watch the film.(Mặc dù mệt, nhưng họ vẫn muôn xem phim.)
  => In spite of being tired they wanted to watch the film.
 5. The festival took place in a remote area. However, a lot of people attended it.(Lễ hội diễn ra ở một khu vực xa xôi, tuy nhiên, nhiều người vẫn tham gia.)
  =>Although the festival took place in a remote area, a lot of people attended it.

Everyday English

8. Put the lines of the dialogue in the correct order (1-8). Then act out the conversation with a classmate. (Đặt những dòng đàm thoại vào thứ tự đúng (1-8). Sau đó thực hành đàm thoại với bạn học.)

 1. Mai, let’s go to the cinema this Saturday. (Mai, chúng ta hãy đi đến rạp chiếu phim vào thứ Bảy này đi.)
 2. Great idea, Mi. Which cinema shall we go to. (Ý kiến hay đó Mi. Chúng sẽ ta đến rạp nào?)
 3. How about the cinemax? It’s the newest one in Ha Noi. (Rạp Cinemax nhé? Nó là rạp mới nhất ở Hà Nội.)
 4. That’s fine. How far is it from your house to the Cinemax? (Hay đó. Từ nhà bạn đến Cinemax bao xa?)
 5. It’s only two kilometers. You can cycle to my house, and then we can walk there. Remember? Two years ago, there didn’t use to be any cinemas near our house. (Chỉ 2km thôi. Bạn có thể đạp xe đến nhà mình, và sau đó chúng mình có thể đi bộ đến đó. Nhớ không? Cách đây 2 năm chưa từng có rạp phim nào gần nhà chúng ta cả.)
 6. Yeah. Things have changed. Oh, the most important thing before we forget… What will we see? (Đúng. Mọi thứ đã thay đổi. Ồ, điều quan trọng nhất trước khi chúng ta quên mất... chúng ta sẽ xem gì?)
 7. Ha Ha. Look at this. I think this new animation is interesting. Read these new comments: ‘Hilarious’, ‘exciting’ and ‘worth seeing’…Ha ha. Xem này. Minh nghĩ phim hoạt hình mới này thú vị đó. Đọc những bình luận này: vui nhộn, hào hứng, dáng xem...
 8. OK. That’s a good idea. I’ll be at your house, and then we can walk there. Remember to buy the tickets beforehand. (Được. Ý kiến hay đấy. Mình sẽ có mặt ở nhà cậu và chúng ta sẽ đi bộ đến đó. Nhớ mua vé trước nhé.)

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Imagine that you and two friends are going to attend a festival 10 kilometres away. You are discussing what means of transport to use: bus, bicycle or taxi. Read the e - mail from one of your friends, Mai, and write a reply.

(Tưởng tượng rằng bạn và hai người bạn đang định tham dự một lễ hội cách đó 10km. Các bạn đang thảo luận nên dùng phương tiện nào: xe bus, xe đạp hay taxi. Đọc email của Mai, một trong số bạn của bạn và viết thư trả lời.)

=> Xem hướng dẫn giải


 • 6 lượt xem