Looking Back Unit 10: Sources of energy

 • 1 Đánh giá

Phần Looking back giúp bạn ôn tập lại từ vựng và ngữ pháp đã học của chủ đề "Sourses of energy" (Các nguồn năng lượng), bao gồm câu bị động ở thì tương lai đơn và cấu trúc thì tương lai tiếp diễn. Bài viết sau là gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.

Looking back – Unit 10: Sources of energy

Vocabulary

1. Put the words into the correct groups. (Đặt những từ vào những nhóm đúng)

Giải:

 • Sources of energy (Những nguồn năng lượng): biogas, solar, nuclear, hydro
 • Advantages (Thuận lợi): clean, cheap, plentiful, available, unlimited
 • Disadvantages (Bất lợi): polluting, expensive, limited/ exhaustible, dangerous, harmful

Grammar

2. Complete the sentences using the verbs in brackets in the future continuous. (Hoàn thành các câu sử dụng những động từ trong ngoặc đơn với thì tương lai tiếp diễn)

Giải:

 1. You’ll recognize her when you see her. She will be wearing a green hat. (Bạn sẽ nhận ra cô ấy khi thấy cô ấy. Cô ấy đội cái nón màu xanh lá.)
 2. I’ll be on holiday this time next week. I will be lying on a beautiful beach. (Tôi sẽ đi nghỉ mát dịp này vào tuần tới. Tôi sẽ nằm trên một bãi biển xinh đẹp.)
 3. At 10 o’clock tomorrow he will be working in his office. (Lúc 10 giờ ngày mai ông ấy sẽ làm việc trong văn phòng.)
 4. I will be studying in England next year. (Tôi sẽ học ở Anh vào năm tới.)
 5. They will be building their house this time next month. (Họ sẽ xây nhà của họ lúc này tháng sau.)

3. Change the following sentences into the passive voice. (Thay đổi những câu sau thành bị động)

Giải:

 1. People in Britain will spend a lot of money on heating next year.(Người Anh sẽ tiêu nhiều tiền vào việc sưởi ấm vào năm tới.)
  =>A lot of money will be sent on heating next year.
 2. They will use biogas for fuel in homes and for transport. (Người ta sẽ sử dụng khí đốt để làm nhiên liệu trong nhà và cho giao thông.)
  =>Biogas will be used for fuel in homes and for transport.
 3. We will use renewable energy sources like wind and solar energy to solve the problem of pollution. (Chúng ta sẽ sử dụng những nguồn năng lượng có thể phục hồi như gió và năng lượng mặt trời để giải quyết vấn đề ô nhiễm.)
  =>Renewable energy like wind and solar energy will be used to solve the problem of pollution.
 4. We will reduce our use of electricity to save our energy.(Chúng ta sẽ giảm việc sử dụng điện để tiết kiệm năng lượng.)
  =>> The use of electricity will be reduced.
 5. They will build a hydro power station in this area next year.(Họ sẽ xây một trạm thủy điện trong khu vực này vào năm tới.)
  => A hydro power will be built in this area next year.

4. Complete the dialogue, using the future continuous form of the verbs. (Hoàn thành bài đàm thoại, sử dụng hình thức tương lai tiếp diễn của động từ)

Giải:

 • (1) will be eaning
 • (2) will be doing
 • (3) will be doing
 • (4) will be hosting
 • (5) will be doing

Dịch bài:

 • Tom: Tôi sẽ đi học đại học. Sáu năm sau, tôi sẽ làm việc ở một công ty lớn. Tôi hy vọng tôi sẽ kiếm được nhiều tiền.
 • Tony: Mình không biết mình sẽ làm gì. Còn bạn thì sao Linda? Bạn nghĩ mình sẽ làm gì?
 • Linda: Mình quá lười đến nỗi mà chẳng thể làm gì. Mình định kết hôn với người giàu có. Mình sẽ tổ chức tiệc mọi lúc. Chúng ta sẽ có người máy mà sẽ làm mọi công việc. Và bạn sẽ nhận được lời mời.

Communication

5. Look at the pictures. Work in groups and answer the question. (Nhìn vào các bức hình. Làm theo nhóm và trả lời câu hỏi.)

Giải

What should you do to save energy? (Bạn nên làm gì để tiết kiệm năng lượng?)
=>We should turn off the lights and electric devices when we don’t use. We should use the cooker efficiently. We also shouldn’t let the refrigerator door open. We should turn off the tape when we take brush. (Chúng ta nến tắt đèn và các thiết bị điện khi chúng ta không sử dụng. Chúng ta nèn sử dụng bếp lò một cách hiệu quả. Chúng ta không nên để tủ lạnh mở. Chúng ta nên tắt vòi nước khi đánh răng.)


 • 9 lượt xem