Trắc nghiệm Hình học 9 Bài 9: Độ dài đường tròn, cung tròn

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Bài 9: Độ dài đường tròn, cung tròn Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Cho lục giác đều nội tiếp đường tròn tâm O,bán kính R.Kẻ các đường chéo nối các đỉnh cách nhau một đỉnh.Diện tích của lục giác có đỉnh là giao điểm của các đường chéo là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 2: Cho đường tròn (O) và một dây cung AB=6cm.Gọi D là trung điểm của dây AB.Tia DO cắt đường tròn tại C.Biết CD=9cm.Độ dài đường tròn (O) là :

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 3: Cho tam giác cân ABC có góc B bằng ,AC=6cm.Độ dài đường tròn ngoại tiếp tam giác là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 4: Độ dài đường tròn ngoại tiếp một lục giác đều có cạnh 4cm là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 5: Độ dài đường tròn ngoại tiếp một hình vuông có cạnh 4cm là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.Một số khác

Câu 6: Độ dài đường tròn ngoại tiếp tam giác đều cạnh 6cm là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 7: Mỗi cạnh của ngũ giác đều nội tiếp đường tròn (O;R) trương một cung có độ dài là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.Một đáp số khác

Câu 8: Các điểm A,B,Q,D,C nằm trên đường tròn và các cung BQ và QD có số đo 42 và 38 theo thứ tự.Tổng các số đo của góc P và góc Q,tính bằng độ là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 9: Cho tam giác cân ABC có AC=6cm,góc .Độ dài đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 10: Cho đường tròn tâm M và tứ giác nội tiếp ABCD sao cho ,$\widehat{DAM}=30^{\circ}$,$\widehat{BMC}=70^{\circ}$.Số đo $\widehat{MBC}$ bằng:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 11: Cho đường tròn (O;8cm) và dây AB căng cung có số đo $(\pi=3,14)$. Khẳng định nào sau đây đúng?

 • A.Chu vi của đường tròn (O) là 56,24cm
 • B.Diện tích hình tròn (O) là
 • C.Độ dài cung nhỏ AB là 18,75cm
 • D.A,B,C đều sai

Câu 12: Cho tam giác ABC đều nội tiếp trong đường tròn tâm O;M là một điểm trên cung nhỏ AC (M khác A và C) Số đo góc AMB là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.
 • E.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải Bài 9: Độ dài đường tròn, cung tròn sgk Toán 9 tập 2 Trang 92 96


 • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021