Trắc nghiệm sinh học 11 bài 46: Cơ chế điều hòa sinh sản

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập Trắc nghiệm sinh học 11 bài 46: Cơ chế điều hòa sinh sản. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Chọn phát biểu đúng khi nói về hiện tượng kinh nguyệt?

 • A. Hiện tượng kinh nguyệt xuất hiện là do trứng chín và rụng kèm theo máu và phần bao nang của trứng bị bài xuất ra ngoài
 • B. Hiện tượng kinh nguyệt có thể xuất hiện ngay cả khi không có trứng chín và rụng
 • C. Hiện tượng kinh nguyệt có thể xuất hiện khi nồng độ progesteron trong máu tăng cao
 • D. Những người phụ nữ áp dụng biện pháp thắt ống dẫn trứng sẽ không có hiện tượng kinh nguyệt

Câu 2: Tại sao thời kỳ mang thai không có trứng chín và rụng?

 • A. Vì khi nhau thai được hình thành thì thể vàng tiết ra hoocmôn progesteron ức chế sự tiết ra FSH và LH của tuyến yên
 • B. Vì khi nhau thai được hình thành sẽ tiết ra hóc môn kích dục nhau thai (HCG) duy trì thể vàng tiết ra hoocmôn progesteron ức chế sự tiết ra FSH và LH của tuyến yên
 • C. Vì khi nhau thai được hình thành sẽ tiết ra hoocmôn kích dục nhau thai ức chế sự tiết ra FSH và LH của tuyến yên
 • D. Vì khi nhau thai được hình thành sẽ duy trì thể vàng tiết ra hoocmôn progesteron ức chế sự tiết ra FSH và LH của tuyến yên

Câu 3: Ở nam giới, hoocmon nào sau đây sẽ kích thích quá trình sản sinh tinh trùng

 • A. GnRH, FSH, LH, testosteron
 • B. GnRH, FSH, LH, tiroxin
 • C. GnRH, FSH, LH, progesteron
 • D. FSH, LH, estrogen, progesteron

Câu 4: Sự phối hợp của những loại hoocmôn nào làm cho niêm mạc dạ con dày và phồng lên, tích đầy máu trong mạch chuẩn bị cho sự làm tổ của phôi trong dạ con?

 • A. Progesteron và ơstrogen
 • B. kích thích nang trứng, progesteron
 • C. tạo thể vàng và ơstrogen
 • D. thể vàng và progesteron

Câu 5: Để xác định phụ nữ có thai hay không, người ta dùng que thử thai để xác định sự có mặt của loại hoocmon nào sau đây?

 • A. Hoocmon LH
 • B. Hoocmon progesteron
 • C. Hoocmon HCG
 • D. Hoocmon estrogen

Câu 6: Nhau thai sản sinh ra hoocmôn

 • A. Progesteron
 • B. FSH
 • C. HCG
 • D. LG

Câu 7: Cơ quan nào sau đây của nữ giới tiết ra progesteron?

 • A. Vùng dưới đồi
 • B. Nang trứng
 • C. Tuyến yên
 • D. Thể vàng

Câu 8: Các loại hoocmôn nào phối hợp kích thích phát triển nang trứng và gây rụng trứng?

 • A. kích thích nang trứng (FSH), progesteron và ơstrogen
 • B. progesteron, hoocmôn thể vàng (LH) và ơstrogen
 • C. kích thích nang trứng, hoocmôn tạo thể vàng và ơstrogen
 • D. kích thích nang trứng, hoocmôn tạo thể vàng và progesteron

Câu 9: Trong một chu kì kinh nguyệt kéo dài 28 ngày thì thể vàng được hình thành và phát triển ở giai đoạn nào của chu kì?

 • A. Ngày thứ nhất đến ngày thứ 7
 • B. Ngày thứ 7 đến ngày thứ 14
 • C. Ngày thứ 14 đến ngày thứ 21
 • D. Ngày thứ 21 đến ngày thứ 28

Câu 10: Testosteron kích thích

 • A. tuyến yên sản sinh LH
 • B. tế bào kẽ sản sinh ra FSH
 • C. ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng
 • D. ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng

Câu 11: Tuyến yên tiết ra chất nào?

 1. FSH
 2. Testosteron
 3. LH
 4. GnRH
 5. Ơstrogen

Phương án trả lời đúng là:

 • A. (1) và (4)
 • B. (3) và (4)
 • C. (1) và (2)
 • D. (1) và (3)

Câu 12: Trong cơ chế điều hòa sinh tinh, LH kích thích

 • A. ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng
 • B. tế bào kẽ sản sinh ra testosteron
 • C. phát triển ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng
 • D. tuyến yên tiết FSH

Câu 13: Xét các yếu tố sau:

 1. căng thẳng thần kinh (stress)
 2. thiếu ăn, suy dinh dưỡng
 3. chế độ ăn không hợp lý gây rối loạn trao đổi chất của cơ thể
 4. sợ hãi, lo âu
 5. buồn phiền kéo dài và nghiện thuốc lá, nghiện rượu, nghiện ma túy
 6. nhiệt độ môi trường tăng giảm đột ngột

Những yếu tố gây rối loạn quá trình sinh trứng và làm giảm khả năng sinh tinh trùng là

 • A. (1), (2), (3), (4) và (5)
 • B. (1), (2), (5) và (6)
 • C. (3), (4) và (5)
 • D. (2), (4) và (5)

Câu 14: Những yếu tố nào đóng vai trò quan trọng nhất trong quá trình điều hòa sinh tinh và sinh trứng trong các yếu tố sau?

 1. hệ thần kinh
 2. các nhân tố bên trong cơ thể
 3. các nhân tố bên ngoài cơ thể
 4. hệ nội tiết
 5. hệ đệm
 • A. (1) và (4)
 • B. (1) và (2)
 • C. (1)
 • D. (4)

Câu 15: Progesteron và ơstrogen nồng độ cao sẽ

 • A. ức chế tuyến yên tiết GnRH, FSH và LH
 • B. ức chế tuyến yên và vùng dưới đồi tiết GnRH, FSH và LH
 • C. kích thích tuyến yên tăng tiết GnRH, FSH và LH
 • D. ức chế vùng dưới đồi tiết GnRH, FSH và LH

Câu 16: Trong cơ chế điều hòa sinh tinh, FSH kích thích

 • A. ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng
 • B. tế bào kẽ sản sinh ra testosteron
 • C. phát triển ống sinh tinh và sản sinh ra tinh trùng
 • D. tuyến yên sản sinh LH

Câu 17: Tế bào đích của hoocmon progesteron không nằm trong cơ quan nào sau đây?

 • A. Vùng dưới đồi
 • B. Tuyến yên
 • C. Buồng trứng
 • D. Tử cung

Câu 18: Trong cơ chế điều hòa sinh trứng, LH kích thích

 • A. phát triển nang trứng
 • B. nang trứng chín và rụng trứng, hình thành và duy trì hoạt động của thể vàng
 • C. dạ con phát triển chuẩn bị cho hợp tử làm tổ
 • D. tuyến yên tiết ra hoocmôn

Câu 19: Nồng độ của hoocmon nào sẽ thay đổi trong máu khi thể vàng xuất hiện do rụng trứng?

 • A. GnRH, FSh, LH, estrosgen và progesteron
 • B. FSH, LH và progesteron
 • C. FSH, LH và estrogen
 • D. Progesteron, estrogen

Câu 20: Hoocmôn thể vàng tiết ra gồm

 • A. progesteron và ơstrogen
 • B. FSH, ơstrogen
 • C. LH, FSH
 • D. Progesteron, GnRH

Câu 21: Một bạn nữ bị bệnh phải cắt bỏ hai buồng trứng, việc này có thể sẽ gây ra bao nhiêu ảnh hưởng dưới đây?

 1. Mất khả năng sinh con
 2. Chu kì kinh nguyệt không diễn ra
 3. Xương xốp dễ gãy mắc bệnh loãng xương
 4. Các hoocmon GnRH, FSH, LH giảm mạnh
 5. Da dễ bị nám
 • A. 2
 • B. 3
 • C. 1
 • D. 4

Câu 22: Trong cơ chế điều hòa sinh trứng FSH kích thích

 • A. phát triển nang trứng
 • B. tuyến yên tiết hoocmôn
 • C. nang trứng chín và rụng trứng, hình thành và duy trì hoạt động của thể vàng
 • D. dạ con phát triển chuẩn bị cho hợp tử làm tổ

Câu 23: Khi nói về nhau thai, phát biểu nào sau đây là sai?

 • A. Nhau thai giúp phôi thai nhận chát dinh dưỡng và O từ máu mẹ
 • B. Nhau thai là hàng rào ngăn cản các tác nhân gây bệnh từ cơ thể mẹ nhưng lại cho các kháng thể từ máu mẹ sang thai nhi
 • C. Nhau thai là một tuyến nội tiết
 • D. Nhau thai chỉ có tác dụng giúp thai bám vào tử cung của người mẹ mà không ảnh hưởng đến các hoocmon progesteron và estrogen

Câu 24: Testosteron nồng độ cao sẽ

 • A. ức chế tuyến yên và vùng dưới đồi tiết GnRH, FSH và LH
 • B. ức chế tuyến yên tiết GnRH, FSH và LH
 • C. kích thích tuyến yên và vùng dưới đồi tăng tiết GnRH, FSH và LH
 • D. ức chế vùng dưới đồi tiết GnRH, FSH và LH

Câu 25: GnRH kích thích

 • A. phát triển ống sinh tinh và sản sinh ra tinh trùng
 • B. tế bào kẽ sản sinh ra testosteron
 • C. tuyến yên sản sinh LH và FSH
 • D. ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải Bài 46 sinh 11: Cơ chế điều hòa sinh sản


 • 177 lượt xem