Trắc nghiệm sinh học 11 phần B: Sinh sản ở động vật (P1)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Bộ bài tập trắc nghiệm sinh học 11 phần B: Sinh sản ở động vật (P1). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Sinh sản vô tính ở động vật là từ một cá thể

 • A. sinh ra một hay nhiều cá thể giống hoặc khác mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng
 • B. luôn xinh ra nhiều cá thể giống mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng
 • C. sinh ra một hay nhiều cá thể giống mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng
 • D. luôn sinh ra chỉ một cá thể giống mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng

Câu 2: Nhóm động vật nào sau đây có hình thức sinh sản vô tính?

 • A. Ong, thủy tức, trùng đế giày
 • B. Cá, thú, chim
 • C. Ếch, bò sát, côn trùng
 • D. Giun đất, côn trùng

Câu 3: thụ tinh trong tiến hóa hơn thụ tinh ngoài là vì

 • A. không nhất thiết phải cần môi trường nước
 • B. không chịu ảnh hưởng của các tác nhân môi trường
 • C. hạn chế tiêu tốn năng lượng
 • D. cho hiệu suất thụ tinh cao

Câu 4: Tại sao thời kỳ mang thai không có trứng chín và rụng?

 • A. Vì khi nhau thai được hình thành thì thể vàng tiết ra hoocmôn progesteron ức chế sự tiết ra FSH và LH của tuyến yên
 • B. Vì khi nhau thai được hình thành sẽ tiết ra hóc môn kích dục nhau thai (HCG) duy trì thể vàng tiết ra hoocmôn progesteron ức chế sự tiết ra FSH và LH của tuyến yên
 • C. Vì khi nhau thai được hình thành sẽ tiết ra hoocmôn kích dục nhau thai ức chế sự tiết ra FSH và LH của tuyến yên
 • D. Vì khi nhau thai được hình thành sẽ duy trì thể vàng tiết ra hoocmôn progesteron ức chế sự tiết ra FSH và LH của tuyến yên

Câu 5: Các loại hoocmôn nào phối hợp kích thích phát triển nang trứng và gây rụng trứng?

 • A. kích thích nang trứng (FSH), progesteron và ơstrogen
 • B. progesteron, hoocmôn thể vàng (LH) và ơstrogen
 • C. kích thích nang trứng, hoocmôn tạo thể vàng và ơstrogen
 • D. kích thích nang trứng, hoocmôn tạo thể vàng và progesteron

Câu 6: Vì sao sử dụng thuốc tránh thai chỉ có tác dụng tránh thai còn kinh nguyệt vẫn diễn ra bình thường?

 • A. Vì thuốc tránh thai chỉ có tác dụng ngăn cản sụ thụ tinh mà không có tác dụng ngăn cản sự dày lên của niêm mạc tử cung
 • B. Vì thuốc tránh thai chỉ có tác dụng tiêu diệt tinh trùng khi tinh trùng vào tử cung chứ không thể duy trì sự phát triển của niêm mạc tử cung
 • C. Vì thuốc tránh thai chứa hoocmon ostrogen gây ức chế lên vùng dưới đồi và tuyến yên giảm tiết GnRH, LH, FSh có tác dụng ngăn không cho trứng chín và rụng, còn niêm mạc tử cung vẫn dày lên bình thường rồi cuối chu kì bị bong ra
 • D. Vì trong vỉ thuốc tránh thai không phải tất cả các viên thuốc đều chứa hoocmon progesteron

Câu 7: Khi nói về hình thức trinh sản trinh sinh, chỉ ra phát biểu sai:

 • A. Không cần sự tham gia của giao tử đực
 • B. Xảy ra ở động vật bậc thấp
 • C. Chỉ sinh ra những cá thể mang giới tính đực
 • D. Không có quá trình giảm phân

Câu 8: Sinh sản hữu tính ở hầu hết động vật là 1 quá trình gồm ba giai đoạn nối tiếp là:

 • A. giảm phân hình thành tinh trùng và trứng- thụ tinh tạo thành hợp tử- phát triển phôi và hình thành cơ thể mới
 • B. giảm phân hình thành tinh trùng và trứng- phát triển phôi và hình thành cơ thể mới
 • C. phát triển phôi và hình thành cơ thể mới- thụ tinh tạo thành hợp tử- giảm phân hình thành tinh trùng và trứng
 • D. giảm phân hình thành tinh trùng và trứng- thụ tinh tạo thành hợp tử

Câu 9: Bản chất của quá trình thụ tinh ở động vật là sự kết hợp

 • A. của hai giao tử đực và giao tử cái
 • B. của nhiều giao tử đực với một giao tử cái
 • C. các nhân của nhiều giao tử đực với một nhân của giao tử cái
 • D. bội NST đơn bội (n) của giao tử đực và giao tử cái tạo thành bộ NST lưỡng bội (2n) ở hợp tử

Câu 10: Vì sao phụ nữ mang thai dễ bị sẩy vào thai vào tháng thứ ba của thai kì?

 • A. Vì ở tháng thứ 3 thai nhi bắt đầu cử động trong khi nhau thai chưa phát triển đủ để giữ thai bám chắc vào tử cung
 • B.Vì trong tháng thứ 3 các bà mẹ hết giai đoạn kiêng cữ nên họa động mạnh, trong khi đó thai nhi còn non nên chưa ổn định trong tử cung
 • C. Vì vào tháng thứ 3 thể vàng bắt đầu teo đi
 • D. Vì vào tháng thứ 3 tử cung người mẹ có các cơn co thắt định kì

Câu 11: Cho những biện pháp sau đây:

 1. nuôi cấy phôi
 2. thụ tinh nhân tạo
 3. sử dụng hoocmôn
 4. thay đổi yếu tố môi trường
 5. sử dụng chất kích thích tổng hợp

Những biện pháp thúc đẩy trứng chín nhanh và rụng hàng loạt là

 • A. (2), (4) và (5)
 • B. (1), (3) và (4)
 • C. (2), (3) và (4)
 • D. (1), (3) và (5)

Câu 12: Progesteron và ơstrogen nồng độ cao sẽ

 • A. ức chế tuyến yên tiết GnRH, FSH và LH
 • B. ức chế tuyến yên và vùng dưới đồi tiết GnRH, FSH và LH
 • C. kích thích tuyến yên tăng tiết GnRH, FSH và LH
 • D. ức chế vùng dưới đồi tiết GnRH, FSH và LH

Câu 13: Điều không đúng với sinh đẻ có kế hoạch là điều chỉnh

 • A. khoảng cách sinh con
 • B. sinh con trai hay con gái
 • C. thời điểm sinh con
 • D. số con

Câu 14: Ở động vật, hình thức sinh sản vô tính sinh ra được nhiều cá thể nhất từ một cá thể mẹ là

 • A. Nảy chồi
 • B. Trinh sinh
 • C. Phân mảnh
 • D. Phân đôi

Câu 15: Bản chất của quá trình thụ tinh ở động vật là sự kết hợp

 • A. của hai giao tử đực và giao tử cái
 • B. của nhiều giao tử đực với một giao tử cái
 • C. các nhân của nhiều giao tử đực với một nhân của giao tử cái
 • D. bội NST đơn bội (n) của giao tử đực và giao tử cái tạo thành bộ NST lưỡng bội (2n) ở hợp tử

Câu 16: Nồng độ của hoocmon nào sẽ thay đổi trong máu khi thể vàng xuất hiện do rụng trứng?

 • A. GnRH, FSh, LH, estrosgen và progesteron
 • B. FSH, LH và progesteron
 • C. FSH, LH và estrogen
 • D. Progesteron, estrogen

Câu 17: Người ta áp dụng biện pháp thụ tinh nhân tạo đối với cá mè, cá trắm có trong ao nuôi. Phát biểu nào sau đây là sai?

 • A. Việc làm này nhằm mục đích lai tạo 2 giống cá mè và cá trắm cỏ với nhau
 • B. Việc làm này nhằm mục đích tăng tỉ lệ sống sót cúa cá con sau khi nở
 • C. Việc làm này nhằm mục đích tăng hiệu suất quá trình thụ tinh
 • D. Do cá mè, cá trắm không đẻ trong ao nuôi

Câu 18: Sự phối hợp của những loại hoocmôn làm cho niêm mạc dạ con dày và phồng lên, tích đầy máu trong mạch chuẩn bị cho sự làm tổ của phôi trong dạ con là hoocmôn

 • A. Progesteron và ơstrogen
 • B. kích thích nang trứng, progesteron
 • C. tạo thể vàng và ơstrogen
 • D. thể vàng và progesteron

Câu 19: Trong điều hòa sinh trứng, điều hòa âm tính diễn ra khi nồng độ

 • A. GnRH cao
 • B. progesteron cao
 • C. progesteron giảm
 • D. FSH và LH giảm

Câu 20: Vì sao phụ nữ mang thai dễ bị sẩy vào thai vào tháng thứ ba của thai kì?

 • A. Vì ở tháng thứ 3 thai nhi bắt đầu cử động trong khi nhau thai chưa phát triển đủ để giữ thai bám chắc vào tử cung
 • B.Vì trong tháng thứ 3 các bà mẹ hết giai đoạn kiêng cữ nên họa động mạnh, trong khi đó thai nhi còn non nên chưa ổn định trong tử cung
 • C. Vì vào tháng thứ 3 thể vàng bắt đầu teo đi
 • D. Vì vào tháng thứ 3 tử cung người mẹ có các cơn co thắt định kì
Xem đáp án
 • 31 lượt xem