Trắc nghiệm sinh học 11 phần B: Sinh trưởng và phát triển ở động vật

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Bộ bài tập trắc nghiệm sinh học 11 phần B: Sinh trưởng và phát triển ở động vật. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Sinh trưởng của cơ thể động vật là quá trình tăng kích thước của

 • A. các hệ cơ quan trong cơ thể
 • B. cơ thể do tăng kích thước và số lượng tế bào
 • C. các mô trong cơ thể
 • D. các cơ quan trong cơ thể

Câu 2: Sinh trưởng và phát triển của động vật qua biến thái không hoàn toàn là trường hợp ấu trùng phát triển

 • A. hoàn thiện, qua nhiều lần biến đổi ấu trùng biến thành con trưởng thành
 • B. chưa hoàn thiện, qua nhiều lần biến đổi ấu trùng biến thành con trưởng thành
 • C. chưa hoàn thiện, qua một lần lột xác ấu trùng biến thành con trưởng thành
 • D. chưa hoàn thiện, qua nhiều lần lột xác ấu trùng biến thành con trưởng thành

Câu 3: Kiểu phát triển của động vật qua biến thái hoàn toàn là kiểu phát triển mà còn non có đặc điểm hình thái

 • A. sinh lý rất khác với con trưởng thành
 • B. cấu tạo tương tự với con trưởng thành, nhưng khác về sinh lý
 • C. cấu tạo và sinh lý tương tự với con trưởng thành
 • D. cấu tạo và sinh lý gần giống với con trưởng thành

Câu 4: Ơstrogen được sinh ra ở

 • A. tuyến giáp
 • B. buồng trứng
 • C. tuyến yên
 • D. tinh hoàn

Câu 5: Tirôxin có tác dụng kích thích

 • A. quá trình sinh tổng hợp protein, do đó kích quá trình phân bào và tăng kích thước tế bào, vì vậy làm tăng cường sự sinh trưởng của cơ thể
 • B. chuyển hóa ở tế bào, kích thích quá trình sinh trưởng và phát triển bình thường của cơ thể
 • C. sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con đực
 • D. sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con cái

Câu 6: Hậu quả đối với trẻ em khi thiếu tirôxin là

 • A. người nhỏ bé, ở bé trai đặc điểm sinh dục phụ nam kém phát triển
 • B. người nhỏ bé, ở bé gái đặc điểm sinh dục phụ nữ kém phát triển
 • C. người nhỏ bé hoặc khổng lồ
 • D. chậm lớn hoặc ngừng lớn, trí tuệ kém

Câu 7: Các loại hoocmôn chủ yếu ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật có xương sống là

 • A. hoocmôn sinh trưởng và tirôxin
 • B. hoocmôn sinh trưởng và testosterone
 • C. testosterone và ơstrogen
 • D. hoocmôn sinh trưởng, tirôxin, testosterone và ơstrogen

Câu 8: Nếu tuyến yên sản sinh ra quá ít hoặc quá nhiều hoocmôn sinh trưởng ở giai đoạn trẻ em sẽ dẫn đến hậu quả

 • A. chậm lớn hoặc ngừng lớn, trí tuệ kém
 • B. các đặc điểm sinh dục phụ nữ kém phát triển
 • C. người bé nhỏ hoặc khổng lồ
 • D. các đặc điểm sinh dục nam kém phát triển

Câu 9: Ở nước ta, cá rô phi sinh trưởng và phát triển tốt ở điều kiện nhiệt độ môi trường:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 10: Phương thức sinh trưởng và phát triển qua biến thái hoàn toàn ở động vật có đặc điểm:

 • A. Con non giống với con trưởng thành về hình thái, cấu tạo, sinh lí
 • B. Con non phải trải qua nhiều lần lột xác, qua nhiều dạng trung gian để trở thành con trưởng thành
 • C. Con non rất khác với con trưởng thành
 • D. Con non giống với con trưởng thành về hình thái, cấu tạo; hoàn thiện dần về sinh lí để trở thành con trưởng thành

Câu 11: Trong quá trình phát triển ở động vật, trong giai đoạn phát triển phôi có các giai đoạn kế tiếp nhau là:

 • A. Phân cắt trứng - Phôi vị - Phôi nang - Mầm cơ quan
 • B. Phân cắt trứng- Phôi nang- Phôi vị - Mầm cơ quan
 • C. Phân cắt trứng - Mầm cơ quan- Phôi vị- Phôi nang
 • D. Phân cắt trứng - Mầm cơ quan - Phôi nang - Phôi vị

Câu 12: Nếu tuyến yên sản sinh ra quá ít hoặc quá nhiều hoocmôn sinh trưởng ở giai đoạn trẻ em sẽ dẫn đến hậu quả

 • A. chậm lớn hoặc ngừng lớn, trí tuệ kém
 • B. các đặc điểm sinh dục phụ nữ kém phát triển
 • C. người bé nhỏ hoặc khổng lồ
 • D. các đặc điểm sinh dục nam kém phát triển

Câu 13: Ở giai đoạn trẻ em, nếu cơ thể thiếu hoocmon tiroxin thì sẽ gây hậu quả:

 • A. Các đặc điểm sinh dục phụ kém phát triển
 • B. Các đặc điểm sinh dục phụ phát triển nhanh hơn bình thường
 • C. Người nhỏ bé hoặc khổng lồ
 • D. Chậm lớn hoặc ngừng lớn, trí tuệ kém phát triển

Câu 14: Loại hoocmon nào sau đây liên quan đến bệnh bướu cổ?

 • A. Testosteron
 • B. Tiroxin
 • C. Otrogen
 • D. Insualin

Câu 15: Hậu quả đối với trẻ em khi thiếu tirôxin là

 • A. người nhỏ bé, ở bé trai đặc điểm sinh dục phụ nam kém phát triển
 • B. người nhỏ bé, ở bé gái đặc điểm sinh dục phụ nữ kém phát triển
 • C. người nhỏ bé hoặc khổng lồ
 • D. chậm lớn hoặc ngừng lớn, trí tuệ kém

Câu 16: Đối với gia súc, ở mùa có khí hậu lạnh thì sự sinh trưởng và phát triển chậm hơn mùa có khí hậu thích hợp. Nguyên nhân chủ yếu là vì:

 • A. Thân nhiệt giảm làm cho sự chuyển hóa, sinh sản giảm
 • B. Cơ thể mất nhiều năng lượng để duy trì thân nhiệt
 • C. Thân nhiệt giảm làm cho sự chuyển hóa trong cơ thể giảm làm hạn chế tiêu thụ năng lượng
 • D. Thân nhiệt giảm làm cho sự chuyển hóa trong cơ thể giảm, sinh sản tăng

Câu 17: Tắm nắng vào lúc sáng sớm hay chiều tối ( ánh sáng yếu) có lợi cho sự sinh trưởng và phát triển của trẻ nhỏ vì tia tử ngoại làm cho tiền vitamin D biến thành vitamin D có vai trò

 • A. chuyển hóa Na để hình thành xương
 • B. chuyển hóa Ca để hình thành xương
 • C. chuyển hóa K để hình thành xương
 • D. oxi hóa để hình thành xương

Câu 18: Biến thái là sự thay đổi

 • A. đột ngột về hình thái, cấu tạo và từ từ về sinh lý của động vật sau khi sinh ra hoặc nở ra từ trứng
 • B. từ từ về hình thái, cấu tạo và đột ngột về sinh lý của động vật sau khi sinh ra hoặc nở ra từ trứng
 • C. đột ngột về hình thái, cấu tạo và sinh lý của động vật sau khi sinh ra hoặc nở ra từ trứng
 • D. từ từ về hình thái, cấu tạo và về sinh lý của động vật sau khi sinh ra hoặc nở ra từ trứng

Câu 19: Trong các yếu tố sau, yếu tố nào là tác nhân ảnh hưởng mạnh mẽ nhất lên quá trình sinh trưởng và phát triển của động vật và người?

 • A. Thức ăn
 • B. Nhiệt độ môi trường
 • C. Độ ẩm
 • D. Ánh sáng

Câu 20: Khi nói về mối quan hệ giữa sinh trưởng và phát triển đời sống sinh vật, có bao nhiêu phát biểu nào sau đây là đúng?

 1. Là hai quá trình độc lập nhau
 2. Là hai quá trình liên quan mật thiết với nhua, bổ sung cho nhau
 3. Sinh trưởng là điều kiện của phát triển
 4. Phát triển làm thay đổi sinh trưởng
 5. Sinh trưởng là một phần của phát triển
 6. Sinh trưởng thường diễn ra trước, sau đó phát triển mới diễn ra
 • A. 6
 • B. 5
 • C. 4
 • D. 3
Xem đáp án
 • 62 lượt xem