Giải câu 3 trang 43 Cánh Diều Toán 6 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 3 (Trang 43 Cánh Diều Toán 6 tập 2)

Tìm phân số nghịch đảo của mỗi phân số sau:

a) b) - $\frac{21}{13}$ c) $\frac{1}{-9}$

Bài làm:

a)

b) -

c) = -9

  • 20 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021