Communication and Culture Unit 3: Becoming Independent

 • 1 Đánh giá

Phần "Communication and Culture" của unit 3 giúp bạn học tìm hiểu về những cách dạy con của người Mỹ và so sánh với cách dạy con của người Việt . Qua đó bạn học rèn luyện được từ vựng và ngữ pháp đã học. Bài viết sau là gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.

Communication and Culture – Unit 3: Becoming Independent

COMMUNICATION

Work in groups. Discuss the extract and prepare a short talk expressing your group’s opinion about it. You can use the following questions to guide you. (Làm việc theo nhóm, thảo luận về đoạn trích và chuẩn bị một bài nói ngắn trình bày ý của nhóm em về đoạn trích đó. Em có thể dùng những câu hỏi gợi ý dưới đây.)

Giải:

 1. What kind of person does the father want his son to grow up to be? (Người cha muốn con trai mình lớn lên như thế nào?)
  => He wants his son to grow up to be independent. (Người cha muốn con mình lớn lên một cách độc lập.)
 2. What does the father mean by saying: you got a dream, you gotta protect it. And you want something, you get it? Do you agree with him? Why/ why not? (Người cha nói rằng: Con có một giấc mơ, con phải bảo vệ nó. và Con muốn cái gì đó, đi lấy nó? Bạn có đồng ý với anh ấy không? Tại sao/ tại sao không?)
  => The father wants his son to do everything with strong desire and determination to get success. (Người cha muốn con trai anh ấy làm mọi thứ với mong muốn và quyết tâm mạnh mẽ.)
 3. What’s your dream? How do you protect it and make sure it will come true one day? (Giấc mơ của bạn là gì? Làm thế nào để bạn bảo vệ nó và chắc chắn rằng nó sẽ trở thành sự thật một ngày?)
  => My dream is becoming a doctor. I will learn hard to make sure it will come true one day.

CULTURE

1. Read the two passages about how American and Vietnamese parents raise their I children and answer the questions. (Hãy đọc hai doạn văn nói về cách dạy con cái của các bậc cha mẹ người Mỹ và người Việt rồi trả lời câu hỏi.)

Giải:

 1. According to many Americans, what is the most important task of parents? (Theo nhiều người Mỹ, công việc quan trọng nhất của cha mẹ là gì?)
  => To teach their children to live independently. (Dạy con mình sống độc lập.)
 2. What do Vietnamese parents think their role is? (Phụ huynh Việt Nam nghĩ gì về vai trò của họ?)
  => To protect their children and to provide them with a happy and wealthy childhood. (Bảo vệ con cái của họ và để cung cấp cho họ một tuổi thơ hạnh phúc và giàu có.)
 3. How do American parents help their kids to become self-reliant? (Cha mẹ người Mỹ làm thế nào để giúp con mình trở nên tự lực?)
  => They make them do things such as W'ashing. cleaning and cooking for themselves fronl the time they are very small. (Họ làm cho họ làm những việc như rửa, dọn dẹp và nấu ăn cho mình ngay từ khi họ rất nhỏ.)
 4. Are Vietnamese children allowed to join their parents in making family choices? (Trẻ em Việt Nam được phép tham gia cùng cha mẹ trong việc lựa chọn gia đình không?)
  => No. Vietnamese parents seldom ask for their children's opinions before making family choices. (Không. Các bậc phụ huynh Việt Nam ít khi hỏi ý kiến của con mình trước khi quyết định chọn gia đình.)
 5. How do American parents help to develop their children’s confidence? (Làm thế nào để cha mẹ người Mỹ giúp phát triển sự tự tin của trẻ?)
  => They show respect for them and let them voice their opinions on family issues. (Họ tôn trọng họ và để họ nói lên ý kiến của họ về các vấn đề gia đình.)
 6. When do Vietnamese children move out of their parents’ home? (Khi nào trẻ em Việt Nam rời khỏi nhà của bố mẹ?)
  => After they get married. (Sau khi họ kết hôn.)

Dịch:

Tại Hoa Kỳ

Đối với nhiều người Mỹ, nhiệm vụ quan trọng nhất của cha mẹ là dạy cho trẻ em mình sống độc lập. Từ khi còn nhỏ, hầu hết trẻ em đều có phòng riêng và không bao giờ ngủ chung với cha mẹ.

Cha mẹ người Mỹ giúp con cái của họ trở nên tự lực hơn bằng cách làm cho họ làm những việc như rửa, dọn dẹp, và nấu ăn cho mình ngay từ khi chúng rất nhỏ. Để giúp phát triển sự tự tin của trẻ, cha mẹ người Mỹ luôn tỏ ra tôn trọng họ và để họ nói lên ý kiến của họ về các vấn đề gia đình.

Ngay sau khi trẻ em học xong, đa số trẻ sẽ rời khỏi nhà và bắt đầu cuộc sống thực sự độc lập.

Ở Việt Nam

Nhiều bậc cha mẹ Việt Nam cho rằng vai trò quan trọng nhất của họ là bảo vệ con cái và giúp trẻ em hạnh phúc và giàu có. Trẻ thường ngủ chung với cha mẹ, và nhiều trẻ không ngủ được trong giường riêng của mình cho đến khi học xong tiểu học.

Trong khi nhiều trẻ em ở nông thôn phải làm việc để đóng góp vào chi tiêu gia đình, hầu hết trẻ em ở khu vực thành thị không phải làm bất cứ việc gì ngoài việc học tập. Ở cả thành thị và nông thôn, cha mẹ hiếm khi hỏi ý kiến của con mình trước khi quyết định lựa chọn gia đình.

Trẻ em không rời khỏi gia đình trước khi kết hôn. Ngay cả khi đó, nhiều bậc cha mẹ vẫn muốn hai vợ chồng sống với họ trong cùng một căn nhà.

2. Make some comparisons between the two ways of child raising using While, whereas, different from. (Hãy so sánh giữa hai cách dạy con, sử dụng While, whereas, different from.)

Giải:

While most Vietnamese children sleep with their parents until they go to primary school. American children get their own rooms from an early age.

Many Vietnamese parents think their most important role is to protect their children and provide them with a happy and wealthy childhood whereas American parents help their kids to become self-reliant by making them do such things as washing, cleaning and cooking for themselves from the time they are very small.

Right after American children finish school, most of them will move out of the family home and start a truly indenpent life while Vietnamese children do not move out of the family home before they get married. Even the, may parents still want the couple to live with them in the same house.

Dịch:

Trong khi hầu hết trẻ em Việt Nam ngủ cùng cha mẹ cho đến khi đi học tiểu học. Trẻ em Mỹ có được phòng riêng của họ từ khi còn nhỏ.

Nhiều bậc phụ huynh Việt Nam cho rằng vai trò quan trọng nhất của họ là bảo vệ con cái và mang lại cho họ một thời thơ ấu hạnh phúc và giàu có trong khi cha mẹ người Mỹ giúp con họ trở nên tự lực hơn bằng cách làm cho họ tự làm việc dọn dẹp, chúng rất nhỏ.

Ngay sau khi trẻ em Mỹ hoàn thành chương trình học, hầu hết trong số họ sẽ rời khỏi nhà và bắt đầu cuộc sống , trong khi trẻ em Việt Nam không ra khỏi nhà trước khi lập gia đình. Ngay cả, cha mẹ vẫn có thể muốn vợ chồng sống với họ trong cùng một căn nhà.


 • 8 lượt xem